Piteå Vad var avsikten med att exkludera handikappade med ordet särskilda behov? Personer med funktionsnedsättning har alltid getts ett namn så de kan tolkas som en homogen grupp. 

Om hen saknar ett ben och behöver en protes för att ta sig fram utan hjälpmedel. Helt plötsligt är det ett särskilt behov att ta sig fram på egna ben. Efteråt har personen fått ett ben och ett basalt behov är uppfyllt, hur kan detta kallas särskilda behov? Så länge som personer får sina basala behov tillgodosedda kan det väl inte heta särskilt behov. Särskilda behov är väl när de basala behoven är tillfredsställda och hen oavbrutet måste köpa större och nyare? Hen har en bra husvagn men det räcker inte till utan husbil blir en självklarhet. Hela tiden måste hen sträva efter det som hen har ekonomisk möjlighet att köpa utan att ett egentligt behov finns. Om vi hela tiden måste sätta en stämpel på varandra när hinner vi se vem hen är?