Landsbygden lämnas åt sitt öde i Piteå

10 oktober 2019 16:40

Replik

Med anledning av: insändaren Enkelt kräva, svårare att betala (23/9)
Gällande Anders Lundkvist svar på Anders Nordins insändare. Tydligen är det väldigt lätt att lova höjningar om slutresultatet blir det omvända. Det du kanske glömde att tala om är att beräkningsmodellen för bidragen har omarbetats. 
 

Vår väg Södra Käcktjärnsvägen hade i bidrag 2016 5962 kronor, 2017 och 2018 3762 kronor och nu efter den sista höjningen blir det 1380 kronor, en höjning som blir ytterligare en sänkning. 
Den nya beräkningsmodellen medför att bidrag betalas för sträckan mellan närmaste väg och det hus som står längst bort, i vårt fall 246 m.
Resterande vägsträcka 504 m utgår inget bidrag, samtidigt skriver kommunen att syftet med kommunalt underhållsbidrag är att främja fast boende på landsbygds- och bebyggelseområde, näringslivet samt främja vägar som ska vara öppna för allmän trafik året runt. 
En motivering som låter väldigt vacker men som faller platt till marken genom att alla genomfartsleder plötsligt stängs för allmän fordonstrafik på den sträcka som det inte utbetalas bidrag för. I vårt fall blir 504 meter privat väg och den självklara rätten att använda vägen för motorfordonstrafik upphör på den sträcka som inget bidrag utbetalas för.


Det skulle vara väldigt intressant att veta om det råder politisk enighet i den här frågan. Det är väldigt tråkigt att se hur våra rikspolitiker lämnar landsbygden åt sitt öde men att även kommunpolitiker gör likadant är inte roligt att se.
Jag är väldigt trött på att höra när det gäller landsbygden finns det aldrig pengar men som vanligt är det väl en prioriteringsfråga var skattepengarna används. Finns det inget intresse finns det inga pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Stenberg Södra Käcktjärnsvägen