Det är i huvudsak inte höjd effektivitet i kommunens verksamheter som gör att resultatet är gott vilket, tillsammans med den tidvis låga likviditeten, är mycket oroande. Vi tycker definitivt inte att kommunen ska låna pengar till kärnverksamhet, särskilt då vi vet att det finns mycket bättre alternativ vilka också är beprövade i många andra kommuner.

Att skuldsätta kommunen, och i förlängningen kommunens invånare, mer än vad som redan idag är fallet inom hela kommunkoncernen är en synnerligen dålig idé, särskilt med tanke på den osäkerhet som råder i världen med finansiell oro och osäkert ränteläge. 

Låt oss istället införa Lagen om valfrihet (LOV) inom bland annat äldreomsorgen så att de aktörer som vill etablera en bra äldreomsorg i Piteå göra det. De kan bygga, äga och driva äldreboende som de äldre som så önskar, efter sedvanlig behovsprövning, kan bo i. Då slipper kommunen ta lånerisken men samtidigt ge oss Piteåbor möjlighet att välja, och välja bort, vem som ska ta hand om oss om när och om behovet uppstår. Det ger också möjlighet för personal inom äldreomsorgen att välja arbetsgivare.

På samma sätt kan man göra med idrottshallar eller andra dyra byggnader. Kommunen kan hyra in sin verksamhet alternativt lägga ut driften på de som är bäst lämpade.

Detta är ett par exempel på hur man kan göra för att inte på sikt ta alltför stora risker med skattebetalarnas pengar.