Älvsbyn Läser i tidningen 31 december 2019 att det skulle bli barnens år 2020. Det ska väl alltid vara barnens år. Vi ska väl alltid prioritera barn, ungdomar, skola, vård och omsorg.

Men förklara då för mig som inte förstår, läser i tidningen 22 februari 2020 att Amarlin, åtta år, är född i Sverige med en sjukdom (Silver Russel Syndrom, hjärtfel, livshotande epileptiska anfall med mera) ska utvisas till Mongoliet.

Det är inget brott att födas sjuk, hon har bott hela sitt åttaåriga liv här. 

Myndigheterna har efter åtta år splittrat familjen. På morgon klockan sex kom fyra poliser med vapen och hämtade mamman till förvaring i Stockholm. Pappan och Amarlin och hennes lillebror är kvar i Älvsbyn.

Båda föräldrarna jobbar och barnen går i skolan. Flickan kan väl inte rå för att hon är född i Sverige. Flickan kan väl inte rå för att hon är född sjuklig. Barnens år? Förklara så att jag förstår.