Hejda ökande antibiotikaresistens

7 augusti 2019 11:14

Den senaste tiden hävdar en del som förespråkar en ökad import av varor från länder där det används penicillin som tillväxtmedel att antibiotikaresistens inte kommer från mat där man använt penicillin hos djur vid produktion av exempelvis mjölkprodukter och kött.

Jag tror bestämt att det är orsaken till ökningen av antibiotikaresistens i världen.

Därtill påstår förespråkarna för att vi skall öka importen av matvaror som kommer från länder, där penicillin är vanlig i produktion av matvaror, att det inte finns något penicillin i köttet eller mjölkprodukterna. Hur hänger detta ihop då det emellanåt konstaterats av bland annat livsmedelsverket att det finns penicillin främst i kött som importerats?

Kan det vara så att de som förespråkar en ökad import av kött från länder där penicillin ofta används i matproduktionen helt enkelt står och ljuger?

I Europa dör över trettiotusen människor om året av penicillinresistens, dessvärre ser det ut som detta fenomen kommer att öka. Om inget görs för att stoppa ökningen av antibiotikaresistens, den kommer knappast från ingenstans.

Om jag förstått WHO rätt, så får vi det fräschaste köttet då i kronologisk ordning från Island, Norge, Sverige och Finland, vilket är länder som använder mediciner och diverse kemikalier sparsamt i livsmedelsproduktionen.

Jag har personligen förstås ingenting emot att man använder penicillin till sjuka djur, däremot att det används som tillväxtmedel vid köttproduktion ser jag som högst otillfredsställande.

Köp svenskt kött.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders L. Larsson