REPLIK

Med anledning av artikeln "Hemmets trygghet är inte för alla" (10/1).

Rubriken i tidningen var bra, för det är precis som det är i Älvsbyn, för man prioriterar vissa inom vård och omsorg och andra får inte samma möjligheter.

Jag sitter med i KS och KF och har protesterat mot neddragningarna inom äldreomsorgen, men får inte gehör av de andra partierna, de är bara intresserad av de unga och struntar mer eller mindre de gamla (som betalat skatt i hela sitt liv) för att de ska få en trygg ålderdom med vård och omsorg, vilket de inte har idag.

De kastas mellan olika boenden och varken de eller deras anhöriga får veta något i förväg och har ingen talan om de har annat önskemål. Istället hotas man med att accepterar man in får man ta hem personen, även om de vet att det kan vara omöjligt på grund av sjukdomen osv. Vi har också en socialchef Hans Nyberg, som säger i PT-artikeln: ”Att man inte vill vara hemma, ger ingen rättighet till att hamna i korttidsboende, utan det är behoven som styr”. 

För mig låter det väldigt känslolöst att uttrycka sig på det sättet. Att en människa som har krossad höft, är rullstolsburen, ensamstående 94 år med ångest, oro utan trygghet och socialchefen menar att hon inte har rätt till korttidsboende i väntan på operation, det är skrämmande. 

Jag sa vid senaste SÄBO-mötet när indragningarna om korttidsboende diskuterades, att man hellre skulle dra in på några chefer och det håller jag fast vid. Nyberga har tre enhetschefer, Ugglan har två enhetschefer, samt finns någon form av gruppchefer eller mellanchefer förutom socialchefen. 

Märkligt att det är så lätt att dra in personal på andra ställen, men inte på cheferna. Att man ska låta gamla vara hemma i stället och få mer hjälp i hemmet är fel. Om personen är ensamstående tvingas han eller hon sitta där med sin ångest, oro och kanske värk och saknar möjlighet att få kontakt med någon, som de har om de vistas på ett boende.

Nu har man ändrat sig så att Gunnel Nilsson, som artikeln handlade om, fått komma in på ett korttidsboende men hon borde ha fått det direkt. Man pratar om att vi inga köer har till äldreboende eller korttidsboende, men det beror kanske på att många har dött på sista tiden och att man tvingar gamla att vara hemma i stället för på ett boende. Då blir det ju enkelt.

Vi kanske inte behöver bygga något nytt SÄBO heller? Vi i SD kommer att kämpa för att de gamla ska få bra vård och omsorg och inte behandlas så känslolöst som nu är fallet.