Full av beundran för Håkan Johansson

2 augusti 2019 16:08

REPLIK / Med anledning av: artikeln ”M-ledaren: ”Är ingen klimatförnekare” publicerad 31 juli.

Jag är full av beundran av Håkan Johansson som en av få etablerade politiker officiellt vågat stå upp mot klimathotsalarmisterna och öppet deklarerat att det finns ingen framtida klimatkatastrof som beror på människans utsläpp av CO2.

Sedan mitten på 1800-talet har medeltemperaturen på jorden ökat med <1°C enligt temperaturmätningar. Under 1930 talet, innan utsläppen av CO2 ökade pga ökad fossil förbränning, var jordens medeltemperatur högre än den har varit under 2000 talet.

Utsläppen av CO2 har endast marginellt bidragit till ökningen av jordens medeltemperatur. Detta är de flesta vetenskapsmän på jorden eniga om, tom IPCC (FNs Intergoverment Panel of Climate Change). Det största bidraget till ökningen av jordens medeltemperatur beror på naturliga orsaker som vi människor inte kan påverka.

Den större delen av forskare och vetenskapsmän, utanför IPCC, delar inte uppfattningen att ökningen av jordens medeltemperatur kommer att leda till någon klimatkatastrof, som det politiserade IPCC försöker skrämma jordens nationer och människor med.

Jag har undersökt ämnet genom att läsa och lyssna på föredrag och hearings av forskare och vetenskapsmän från hela jorden och kommit till insikt att man själv måste undersöka fakta och inte godtroget lyssna på politiker och media, som bristfälliga kunskaper om verkliga fakta och vetenskap om klimatet och orsaken till dess förändringar.

I Sverige finns ett stort antal erkända klimatforskare och vetenskapsmän som inte delar de slutsatser om klimatet som IPCC och Sveriges “gröna regering” förespråkar, bl a Lennart Bengtsson, Peter Stilbs, Nils-Axel Mörner, Ingmar Nordin, Gösta Petterson, Lars Bern, m fl.

Internationellt finns tusentals forskare och vetenskapsmän som inte heller delar de slutsatser som IPCC förespråkar bl a Willie Soon, John Christy, Richard Lindzen, William Happer, Judith Curry, Tim Ball, Patric Moore, Murray Salby m fl.

2018 skrev >31000 forskare och vetenskapsmän på en petition om att utsläppen av CO2 från fossil förbränning endast bidragit till en marginell ökning till jordens medeltemperatur och inte kommer att utmynna i en klimatkatastrof och att den ökade halten av den livsviktiga gasen CO2 i atmosfären har varit till gagn för mänskligheten med ökad växlighet, minskade öknar och en grönare miljö på jorden. (YouTube, Global Warming; 31487 Scientists say NO to Alarm). I Italien har nyligen en stor grupp vetenskapsmän gjort ett upprop med ett starkt uttalande mot “dogmen om människans på inverkan på klimatet”. (www.klimatupplysningen.se)

Till Anders Lundkvist (S) och Majvor Sjölund (C) vill jag säga, istället för att kritisera och negligera andra forskares, vetenskapsmäns och politikers uttalande om klimat och klimathot, undersök själva, utanför partilinjerna och politisk styrning, verkliga fakta och orsaker till klimatförändringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Granström