För dyrt att jaga småvilt

Insändarskribenten är kritisk till prishöjningen av jaktkort.

16 juli 2019 14:00

SCA:s årliga höjning för att få jaga småvilt på sina marker börjar likna utpressning, på en femårsperiod har man höjt priset med nästan 40 procent, detta är enligt mig inte motiverat.

Nu är smärtgränsen nådd, för en pensionär lär det här bli sista året man jagar på SCA-marken, dels för att vilttillgången inte är så god att det motiverar dessa höjningar och dels för att man prioriterar älgjakt på samma mark, detta gör att småviltjägare och älgjägare kommer i konflikt med varandra och där småviltjägaren får packa ihop och ge sig av från området, trots att man enligt lag har rätt att jaga småvilt på området.

Dessutom ska man ändå betala dessa höjningar på ett redan dyrt jaktkort och ändå inte få jaga på de område man betalat för, detta är höjden av snikenhet av SCA:s handläggare, det är nu dags att protestera mot de här jaktkortshöjningarna.

Jag tycker det är dålig policy av detta skogsbolag som tror att man kan beskatta småviltjägare med vad som helst, jag vill se en ändring av era bestämmelser dels på prissättningen och dels på hur småviltjakten ska skötas i förhållande till älgjakten på era områden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Överbeskattad småviltjägare