Replik

Med anledning av: Artikeln "115 miljoner på sim- och sporthall" (2/10).

Vad gäller omröstningen om badhuset i Älvsbyn i Kommunstyrelsen kan jag hålla med Tomas Egmark att det var bara SD som inte accepterade hela förslaget. Det verkar dessutom vara bara SD som har förstånd att försöka hålla nere kostnaderna i kommunen eftersom att ekonomin är dålig och flera nya byggprojekt är på gång. Då är det rimligt att välja det alternativ som är bra både för boende i kommunen och kommunens kassa. Vårt alternativ var lika med de andras förutom att vi inte ville bygga ny sporthall för 30 miljoner (miljoner) istället ville vi lägga nytt golv i sporthallen, eftersom nuvarande golv där är i dåligt skick. Det har inte heller varit tal om att bygga en ny sporthall, inte som jag hört. 

Kommunstyrelsen har också fått kritik av revisorerna för att vi inte tar i med kraft för att få en budget i balans. Om man investerar långt över vad man egentligen inte har råd med, då blir det knappast enklare att få budgetarna i balans framöver heller.

Vi ska bygga ny förskola vid Älvåsen vilket rör sig om cirka 60 miljoner, samt nytt säbo, taket på räddningsstationen behöver åtgärdas, och så vidare. 

Jag tror att det kommer i slutändan att röra sig om minst 300 miljoner. Som kommunen kommer att tvingas låna, förutom de egna medel man förfogar över.  Blir det då ex en räntehöjning framöver på exempelvis fem procent,  så har kommunen en kostnad på 15 miljoner i årliga i räntekostnader och då tillkommer amortering och driftkostnader. Då skulle man nog tvingas till en rejäl skattehöjning. 

Vi i SD vill ju naturligtvis också satsa på allt som är möjligt i olika områden för att tillfredsställa kommuninnevånarna och all sport är ju bra och nyttig och gör att människor oftast håller sig friska längre, samt kanske inte behöver kommunens vård och omsorg lika tidigt, men i detta läge när kommunens kassa blöder, anser vi att det hade räckt med att renovera upp sporthallen, som nu ändå blir kvar och kommer att renoveras.

Märkligt att Centern går med på detta förslag när de i deras budgetförslag föreslog en besparing i budgeten med ca 19 miljoner och de mesta av besparingarna låg inom vård och omsorg.

Vi i SD anser att sjukvården måste komma i första hand, eftersom det behövs betydligt mer resurser där, för att den ska fungera tillfredsställande. 

Förslaget som de andra parterna föreslagit kostar cirka 115 miljoner, och konsultens förslag är 134 miljoner för ombyggnaden av simhallen.  Kan tänka mig att kostnaden kan bli upp till 150 miljoner innan det är klart. Hoppas bara att vi inte behöver spara i kommande byggen istället.