Regionstyrelsen beslutade i enighet i oktober 2019 att i vårdvalet införa möjligheter för hälsocentralerna att inrätta filialer och servicepunkter i den kommun som man är verksam i. Ersättningen bestämdes också till 800 000 kronor för en filial och 200 000 kronor för en servicepunkt.

Hälsocentralerna har därefter tittat igenom vilka behov deras listade patienter har, var de bor och vilka resurser man har och hur pengarna man söker kan räcka för att inrätta en filial eller en servicepunkt. 30 ansökningar har inkommit.

I en tillitsbaserad verksamhet måste man ha en tilltro till att det man ansöker om är genomförbart och att det är för både personalens och patienternas bästa.

Den nuvarande regionledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna väljer då att införa nya inte tidigare kända, kriterier för när man ska få inrätta filialer eller servicepunkter. De får inte ligga för nära hälsocentralen och de får inte ha för få äldre än 65 år inom visst avstånd. Deras majoritet i regionstyrelsen beslutade i mars att bara åtta filialer och elva servicepunkter skall finnas. 

Tilliten till verksamhetens egna bedömningar av patientbehov och användning av personal gäller inte längre då. Vänsterpartiet som är för en tillitsbaserad verksamhet vill att alla hälsocentraler som sökt ska få starta filialer och servicepunkter.

Riv upp beslutet från i mars och låt 23 filialer respektive 7 servicepunkter få finnas runt om i hela länet.