Därför ändrades utspring och studentexamen

11 maj 2019 10:00

Med anledning av: insändaren "Vad tycker studenterna själva?" publicerad 4 maj.

Angående studentexamen vid Strömbackaskolan: Det är roligt för oss, att du precis som vi, tycker att studentexamen är viktig. Anledningen till att vi förändrat utspringet är att vi tidigare upplevde det rätt kaotiskt.

Det fanns mor- och farföräldrar, släktningar och vänner, som hade svårt att hitta sina utspringande ungdomar och vi hade som personal ibland svårt att vara behjälpliga. Men precis som du skriver är det ju tråkigt om inte publiken står kvar under den halvtimme som studenterna springer ut.

Själva har vi dock inte upplevt att det är tomt på folk när de sista klasserna kommer, utan de allra flesta i publiken står kvar vilket vi är tacksamma för.

Men vi kan väl passa på att rikta en uppmaning till alla kommande besökare på studentdagen att stanna kvar till dess att de sista eleverna dansat ut.

Du undrar också vad eleverna tycker. De signaler vi får är att de tycker att det är ett roligt och bra upplägg. Vi hoppas på en fantastisk studentexamen även detta år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britta Dahlén Gymnasiechef, Strömbackaskolan