Bojkotta EU-valet

8 maj 2019 16:09

År 1994 röstades Sverige in i EU. Valet föregicks av en enormt ensidig kampanj från borgerliga och socialdemokratiska media.

Under 25 års tid har den behovsstyrda generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts med vinstdriven marknadsstyrd "välfärd".

Sedan EU-inträdet har avregleringar och privatiseringar satt den offentliga sektorn under hård press. Detta har lett till försämrad service för det stora flertalet , sämre arbetsmiljö och särskilt kvinnorna har drabbats hårt när de offentliga utgifterna skurits ned.

Ett vanligt trick för att dölja sin absoluta makt och befästa status quo är att föra människorna till valurnor. Ingen människa med insikt om verkligheten tror att EU kommer att byta politiskt-ekonomiskt system på grund av voteringar.

Sanningen är ju i stället att det där att rösta i EU-valet är att ställa upp på EU och acceptera att Sverige är med.

EU är lagstadgad högerpolitik. Det är en illusion att tro att EU går att radikalt reformeras inifrån. Det kommer aldrig att accepteras av de makthavande.

Genom att bojkotta EU-valet försvarar man demokratin. EU har inte med folkmakt att göra. Hela EU-konstruktionen är de europeiska storföretagens metod för att ta ifrån vanliga människor allt verkligt inflytande. Det är en illusion att propagera för EU:s låtsasparlament.

EU:s politik består av massarbetslöshet, jobbexport, lönedumpning, sjukvårdsslakt , kryperi för USA och social nedrustning.

Att bojkotta EU-valet är att kräva "Sverige ut ur EU ". För ett nationellt självbestämmande där folkets väl går före storfinansens. Nej till avdemokratiseringen, militariseringen och fascistiseringen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars O. Nilsson före detta masugnsarbetare