Insändare I dessa Coronatider går regeringen in med stödåtgärder för att täcka upp delar av lönen för dem som måste gå ner i arbetstid. 

Det är ju behjärtansvärt på alla sätt. Däremot så får sjukvårdspersonalen töja sina krafter till bristningsgränsen för att hjälpa ett land i kris. 

 

Mina tankar går till dem som redan innan har haft det tungt på sina arbetsplatser. Många arbetar på randen till att gå i väggen. Många har även delade turer som ju i mina ögon är omänskligt! 

Jag hoppas att deras slit och uppoffringar kommer att synas i lönekuvertet när det är dags för löneförhandlingar. Glöm aldrig bort vilket fantastiskt arbete de utför och har utfört, både före och efter Corona. 

 

Utan sjukvårdspersonalen skulle Sverige gå under, glöm aldrig det.