Allvarligt och felaktigt hanterat i Blåsmark

Leon Bollerup (Slp) har frågor kring förra veckans kritiserade möte vid Blåsmark skola och får svar direkt av Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola (S).

28 februari 2017 08:59

Till: Barn och utbildningsnämnden ordförande Ruth Rahkola

Måndagen den 20/2 2017 hölls ett möte mellan föräldrarna till barnen på Blåsmarks skola och representanter för Barn och utbildningsnämnden. Inbjudan hade gått ut via telefonsamtal till föräldrar och vårdnadshavare till elever på Blåsmarks skola. Bun stod för inbjudan.

Samtliga nämnder i Piteå kommun har fastställda mål för att visa öppenhet, transparens och demokrati i sina riktlinjer. Ett kommunövergripande mål är: "Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling".

För Barn och utbildningsnämnden gäller följande: "Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden, utom då ärenden som är sekretessbelagda eller rör myndighetsutövning mot en enskild person behandlas. Detta innebär att allmänheten har möjlighet att närvara som åhörare för att ta del av debatter och beslut i alla offentliga ärenden."

Piteå-Tidningen fanns på plats inför detta möte men enligt vad som står i tidningen (21/2) så kördes reportern från PT ut från mötet och fick inte närvara.

Utifrån den information jag har tillgänglig så finner jag förfarandet att köra ut en representant från media vara utomordentligt allvarligt och felaktigt.

Jag har därför följande frågor:

* Varför kallades föräldrarna via telefon?

* Varför kördes PT:s journalist ut?

* Vad är motiveringen till detta ditt förfarande?

* Tänker du fortsätta med att stänga ute media i liknande fall som detta?

Leon Bollerup

Skol- och landsbygdspartiet

SVAR DIREKT

Du har helt rätt i din insändare om kommunens mål och vad som gäller då Barn- och utbildningsnämnden har sammanträde. Däremot har du helt fel vad gäller mötet i Blåsmark måndag kväll den 20 februari.

Det var inte BUN (Barn- och utbildningsnämnden) som stod för inbjudan, utan det var vi enskilda ledamöter i S, V och Mp som bjöd in vårdnadshavare till barn som är inskrivna i förskolan och skolan i Blåsmark till ett möte. Vi ringde personligen till aktuella vårdnadshavare, informerade vilka som stod för inbjudan och förklarade att vi vill träffa dem utan pressfolk och övriga bybor. Vi ville ge information, samt ge möjlighet för samtliga deltagare att prata om eventuella problem i verksamheten utan att det blir offentligt.

Innan mötet skulle börja kom en ett ungt par in i lokalen och kvinnan satte sig vid dörröppningen. Jag trodde det var inbjudna vårdnadshavare, men efter ett tag såg jag att mannen stod och tog foton av oss i lokalen och frågade då vem han var. Mannen svarade efter en stunds tystnad så sa han att de kom från PT. Jag förklarade att detta var ett möte dit de inte var bjudna, frågade hur det kom sig att de kommit dit och fick svar att de var ditskickade av sin chef. Jag förklarade att de inte hade rätt att vara kvar i lokalen och att deras chef kunde ringa till mig om hen har frågor till mig. PT:s personal "kördes" inte ut, men då de vägrade att lämna lokalen jag bad vänligt, men bestämt att de skulle lämna lokalen då detta var ett möte där deltagare fått information att press inte skulle delta. Ingen av närvarande vårdnadshavare protesterade att de fick lämna lokalen.

Jag vet inte på vilket sätt PT hade fått inbjudan till mötet, men tycker PT:s personals beteende var oprofessionellt.

Min erfarenhet är gott uppförande hos pressfolk där de kommer fram, presenterar sig och frågar om de kan närvara. Däremot förebehåller jag mig rätten nu och framöver att ha möten med politiska medarbetare och bjuda in de personer jag/vi vill prata med utan att inbjuda pressen. Pressen och allmänheten är alltid välkommen när nämnden eller mitt politiska parti har öppna möten.

Jag är mycket tillgänglig för pressen och brukar ringa upp om jag har meddelanden att de sökt mig. Jag är mån om att den information jag ger skall redovisas korrekt till tidningens läsare och påpekar då jag ser uppenbara felaktigheter, med förhoppning att de blir rättade. Däremot har jag ingen möjlighet att avgöra vad av informationen som skrivs i tidningen.

En reporter från PT hade telefonkontakt med mig tisdagen den 21 februari och jag påpekade då åt henne att PT refererat fel om mötet i Blåsmark då den inte var anordnad av BUN. Detta blev inte korrigerat i reportaget nästa dag. Det tyder på att det finns brister i kommunikationen inne i PT-huset och då påpekade felaktigheter inte korrigeras så innebär det att tidningen ger fel information till sina läsare.

Ruth Rahkola (S)

Ordförande i BUN

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!