Europadomstolen har beslutat att inte ta upp fallet Ellinor Grimmark, den svenska barnmorska som av samvetsskäl inte ville medverka vid abort, skriva ut p-piller eller dagen efter-piller. Hon ansåg att hennes religionsfrihet kränktes av arbetsgivaren. 

Enligt domstolen fanns det inte någon grund för det då den anställde under svensk lag är förpliktigad att utföra alla sina arbetsuppgifter. Domstolen menar att kränkningen av religionsfriheten är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Kyrkliga företrädare har uttryckt sin frustration över beslutet. Det är en sorglig läsning och tyvärr finns det personer från vår landsända med. De kommer att fortsätta kämpa för att barnmorskor ska kunna vägra sina arbetsuppgifter. Mitt råd: Byt jobb!