Vinstjakt inte en del av äldreomsorgen

Att äldreomsorgen ska vara av trygg och av god kvalité det är en självklarhet för de allra flesta. Att det kommer att vara utmanande att skapa denna trygghet och kvalité med ett ökat antal äldre det skriver också många under på.

14 juli 2019 00:00

Vi behöver arbeta på nya sätt, med nya metoder och med stöd av ny teknik och vi behöver tillföra resurser till verksamheten. Det kan vi nog vara överens om det med.

Men att som en lösning välja att lägga ut äldreomsorg till privat drift där går en skarp skiljelinje i den kommunala politiken i Piteå.

Äldreomsorgen är en av delarna i den generella välfärdsmodell som vi som Socialdemokrater värnar. En modell som bygger på en solidarisk finansiering där vi medborgare bidrar efter förmåga och får stöd efter behov. En modell där samhället tar ansvar för de medel som finns till förfogande.

För oss är det medarbetarna som bär upp verksamheten med sin yrkesskicklighet och deras villkor är grunden för en väl fungerande verksamhet. Här finns ett stort arbete att göra.

MEN. Om vi jämför villkoren i offentligt driven och privat äldreomsorg så kan vi via fackförbundet Kommunals rapport Så mycket bättre? Från 2018 konstatera följande:

* Heltidsanställds i kommunal driven äldreomsorg tjänar i snitt 2300 kr mer/månad än anställda i privat driven äldreomsorg

* 2017 var andelen deltidsanställda hos privata utförare 72% jämfört med 61% hos kommunal

* 2017 var de tidsbegränsade anställningarna 37% hos privata och 27% hos kommunala

* Anställda i privat vinstdriven äldreomsorg är mindre nöjda, mindre motiverade och känner mindre möjlighet till inflytande än anställda i kommunal äldreomsorg.

Siffrorna kommer från SCB och Kommunals medlemsundersökning.

För oss socialdemokrater är valet enkelt. Vi vill inte äventyra äldreomsorgens trygghet och kvalité med en vinstjakt som leder till sämre villkor för medarbetarna. Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att till exempel ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

Vi vill istället utveckla den kommunala äldreomsorgen tillsammans med den yrkesskickliga personal som arbetar i verksamheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Stenberg (S), Kommunstyrelsens ordförande & Sven-Gösta Pettersson (S), Ordförande i socialnämnden