Upp till bevis om migränvården

Cirka 28 000 norrbottningar är drabbade av migrän. Anna Karin Wallberg, ordförande i Huvudvärksförbundet, skriver att det är dags för politikerna att gå från ord till handling när det kommer till att förbättra migränvården.

10 oktober 2018 17:07

Mer än 1,4 miljoner svenskar, varav cirka 28 000 norrbottningar, är drabbade av migrän. Svår migrän är en neurologisk sjukdom som består av betydligt mer än bara själva huvudvärken. Utan specialistbehandling är risken stor att den som drabbas får svårt att klara av sin vardag.

Under valrörelsen uttryckte en rad partier i Region Norrbotten en vilja att förbättra migränvården – nu är det dags att gå från ord till handling.

Nyligen lade drygt 169 000 norrbottningar sin röst i regionvalet; många med förhoppning om att ha valt ett parti eller politiker med förmåga att ändra den helt oacceptabla situation som människor med olika former av huvudvärkssjukdom befinner sig i.

Innan valet genomförde Huvudvärksförbundet en enkät bland ledande landstings– och regionpolitiker. Vi ville bland annat veta vad de ville göra i regionen/landstinget den kommande mandatperioden så att personer med kronisk migrän och andra former av svår huvudvärk får tillgång till adekvat specialistvård.

I Region Norrbotten vill 2/3 av alla svarande partier satsa på utbildning av primärvård i migrän– och huvudvärkssjukdomar och lika många vill införa vårdprogram. L och SD kan tänka sig införande av en specialiserad huvudvärksenhet centralt i regionen, för utredning och behandling av patienter med svår migrän och huvudvärk.

Många migrändrabbade är helt beroende av specialistvård, men möts ofta av kalla handen från sjukvården.

Ett exempel på det är en tidigare presenterad registeranalys, som visar att endast en mycket låg andel av patienterna i samtliga regioner och landsting i Sverige får godkänd injektionsbehandling mot kronisk migrän.

I Region Norrbotten fick endast 3,51 procent av patientgruppen godkänd behandling för sitt svåra tillstånd. Ett annat exempel är en webbenkät bland landets offentliga neurologmottagningar, som visade stora skillnader i vilken grad man återremitterar dessa patienter tillbaka till primärvården utan åtgärd.

En av de mest begränsande orsakerna sägs vara brist på resurser och huvudvärksspecialister.

En bra behandling kan vara skillnaden mellan möjligheten att försörja sig själv och risken att permanent ställas utanför arbetsmarknaden. Men migränpatienter är dessvärre underprioriterade, underdiagnostiserade och underbehandlade.

Politikerna har nu uttryckt en vilja att rusta upp migrän­– och huvudvärksvården. Upp till bevis, politiker. Svik nu inte 28 000 norrbottningar och deras anhöriga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Karin Wallberg Ordförande i Huvudvärksförbundet