Tillsammans kan vi förändra!

Det fackliga medlemskapet är idag viktigare än någonsin. Svenskt näringsliv bedriver allt mer aggressiva kampanjer och partier som vill kasta ut arbetstagare i en modern form av daglöneri vädrar morgonluft.

11 april 2017 15:28

Man gömmer det bakom uttryck som lägre trösklar, ökad flexibilitet och utanförskap. Fast vad det egentligen handlar om är att maximera användandet av personal till en så låg kostnad som möjligt. Den konflikt som är fundamentet till arbetarrörelsen och den konflikt som är lika aktuell idag som någonsin.

Många är starkare än en och tillsammans kan vi forma det samhälle vi tror på. En motvikt krävs till den utveckling i Sverige där vi de senaste 30 åren haft de snabbast ökande inkomstklyftorna i hela OECD-området. Färre äger mer och en ökande ojämlikhet följer i spåren.

.

Istället för att krångla till det kan vi använda exempel från det som händer på svensk arbetsmarknad idag. Tänk dig att du en dag kommer till jobbet och på anslagstavlan hänger två lappar. På den ena står det att all personal på grund av arbetsbrist får sin anställningsgrad sänkt från heltid till deltid. På den andra lappen ombeds du att skriva upp dig för att kunna ta extrapass. Du erbjuds alltså att gå ut och jobba dina lediga dagar för att vara vikarie till dig själv. Hyvling är ovärdigt och skamligt fast en realitet som alltfler får uppleva på arbetsmarknaden idag.

Eller ta exemplen där man kan få köra taxi för 28 kronor i timmen eller städa för 11 kronor. Det är ingen del av historien utan något som händer här och nu. Allt som våra fackliga företrädare slagits och slitit för ifrågasätts och är upp till förhandling igen.

.

Svaret måste bli det som vi tillsammans alltid har levererat.

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Det går inte att backa längre nu. Om man menar allvar med att utveckla den svenska modellen och inte avveckla den är tiden för att gå från ord till handling inne nu. LO står upp för allas lika värde och mot den ökande ojämlikheten, Vägen framåt och till förändring äger vi tillsammans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!