Svenskarna vill ha ett nordiskt samarbete

24 maj 2019 16:26

I en undersökning, utförd av Sentio på Landsbygdspartiets uppdrag, tillfrågades 1 000 svenskar om de skulle vilja ha ett utökat nordiskt samarbete i form av ett statsförbund mellan de nordiska länderna, istället för EU. Nästan hälften, 43,6 procent, svarade att de helst vill se detta. Endast 36,8 procent vill hellre vara kvar i EU. 19,6 procent svarade vet ej.

En ganska stor övervikt vill alltså lämna EU och istället ingå i ett nordiskt förbund. Detta ligger helt i linje med vad vi i Landsbygdspartiet oberoende vill och driver. Nu i EU-valet är vi det enda partiet som driver både Swexit och att vi istället ska utöka det nordiska samarbetet.

De nordiska länderna har mycket gemensamt och skulle därför sannolikt samarbeta på ett mycket bättre sätt, än tillsammans med övriga europeiska länder. Vi har liknande syn på miljö, djurskydd, arbetsrätt, jämställdhet, mm. Det blir inte lika stort och därmed betydligt lättare att gemensamt hitta saker vi kan enas om.

Samma frågor ställdes även till danskarna i april och resultatet var liknande. De flesta danskar skulle helst slippa EU och istället ingå i ett nordiskt förbund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claes Littorin Förstakandidat i EU-valet för Landsbygdspartiet oberoende