Sluta betala för homofobi

Organisationer, föreningar eller religiösa samfund som vägrar acceptera grundläggande mänskliga rättigheter och våra gemensamma värderingar ska inte ha skattebetalarnas pengar eller samhällets stöd. Tvärtom. Det är dags att agera nu. Sverige måste sluta finansiera trans- och homofobi.

28 september 2017 14:07

För en klar majoritet är det självklart att hbtq-personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige har kommit en lång på väg. Det finns fortfarande utmaningar och visst förekommer diskriminering och på vissa platser finns stora problem inte minst i en del förorter och utanförskapsområden. Det måste vi tillsammans jobba hårt för att lösa. Vi är inte färdiga.

.

Mot den bakgrunden är det oacceptabelt att staten och kommunerna årligen öser många miljoner skattekronor över religiösa samfund och andra organisationer som inte står för alla människors lika värde. Som inte delar den självklara uppfattningen att mänskliga rättigheter faktiskt omfattar alla inklusive hbtq-personer.

Finansierar organisationer som bidrar till att hbtq-personer inte kan leva öppna normala liv. Det är olustigt att jag och andra hbtq-personer betalar skatt som finansierar de som hatar oss och vill oss illa. Så får det inte gå till.

.

Raden av exempel är ledsamt lång. Vi ser både religiösa och icke-religiösa föreningar som bjuder in islamistiska hatpredikanter som anser att homosexuella ska dödas. Vi ser det hos gammalkonservativa kristna kyrkor och vi ser det också i den extremnationalistiska miljön.

Yttrandefriheten är oerhört viktig. Vi kan inte tvinga människor att tycka på ett visst sätt. Det vore förfärligt. Däremot finns det ingen rätt att ha tillgång till dina och mina skattepengar bara för att du har en förening eller samfund. Stat och kommun kan själva bestämma vad som finansieras och inte finansieras. Det inskränker inte någons yttrandefrihet. Därför är det hög tid att sluta prata och börja agera. Stryp pengarna till homo- och transfoberna nu!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!