Sätt stopp för porren!

Kopplingen mellan porr och fysiskt och sexuellt våld är tydlig, skriver Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten som nästa vecka uppmanar till aktionsvecka mot pornografi.

20 april 2018 16:27

Porr är kvinnoförakt. Nästa vecka anordnas Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sveriges, aktionsvecka mot pornografi. Jourerna fortsätter den mångåriga kampen mot porren, och vill under veckan lyfta upp porrens vidrigheter och skadeverkningar på kvinnor och tjejer. Vi måste få stopp på porren!

När vi talar om porr är det viktigt visa på hur porren faktiskt ser ut. Det handlar inte om någon tjej som visar brösten på en strand. Porr är skildringar av förnedring och sexuellt våld! Dagens porr är råare, brutalare och mer fylld med förnedring än tidigare. Det är vanligt med förnedrande prat, grovt våld, slag, stryptag och handlingar som går ut på att kvinnan eller tjejen i porren ska kränkas eller gråta så att sminket rinner. Kvinnor och tjejer utsätts för tortyrliknande behandlingar, så de är nära på att kvävas eller förnedras verbalt och fysiskt. Det är detta porren handlar om.

Studier visar att den som tittar på porr kommer att vilja se grövre och grövre scener, ofta med våldsinslag. Det finns alltså en avtrubbande effekt, där gränserna för vad som är normalt förskjuts. Forskning visar att de män som konsumerar mycket porr är mer benägna att köpa sex än män som knappt tittat på porr.

Både porr och prostitution är exempel på mäns våld mot kvinnor och tjejer. Grunden i detta sexuella våld är att det genomsyras av kvinnoförakt. Porren lär män och pojkar att kvinnor och tjejer är objekt att konsumera, tillgängliga kroppar att utöva sina sexistiska våldsfantasier på.

Enligt forskaren Max Waltman finns det en tydlig koppling mellan att konsumera porr och att inte respektera andras gränser: trakassera sexuellt och begå övergrepp. Studier visar att det är 46 gånger större risk att män som konsumerar porr begår sexuella trakasserier eller övergrepp. Forskning visar också att det går att förutspå sexuella aggressioner utifrån hur porrkonsumtionen ser ut. Det betyder alltså att män och pojkar som tittar mycket på porr blir avtrubbade och får förändrade attityder kring våld och aggressioner. Enkelt uttryckt, de blir farligare för tjejer och kvinnor.

Porren har stora skadeverkningar på de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för övergrepp i produktionen av porr. Kopplingen mellan porr och fysiskt och sexuellt våld är tydlig. Vår erfarenhet är att många kvinnor och tjejer som kommer till våra kvinnojourer och tjejjourer har blivit utsatta för övergrepp samtidigt som mannen eller killen sett på porrfilm

Samtidigt som porren är direkt skadlig för enskilda kvinnor och tjejer så är den skadlig på en strukturell nivå, genom att den normaliserar kvinnors och tjejers underordning i förhållande till män och pojkar.

Samhället måste sluta normalisera kvinnoförakt och sexuellt våld!

Kvinno- och tjejjourerna kräver ett porrfritt samhälle!

Mildred Hedberg

ordförande

Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten

Mildred Hedberg

ordförande

Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mildred Hedberg & Mildred Hedberg