Myndigheter ska inte syssla med opinionsbildning

Under veckan som gått har den uppmärksamme kunnat notera att Patent- och registreringsverkets (PRV) generaldirektör Susanne Ås Sivborg opinionsbildat för en stärkt upphovsrätt.

5 juni 2017 14:24

Hon har fått samma debattartikel publicerad i flera tidningar, bland annat Jönköpings Posten, Dalademokraten och Piteå-Tidningen.

Med anledning av: Susanne Ås Sivborg debattartikel ”Digitala tider kräver stark upphovsrätt” publicerad 31 maj.

.

Det är en oroväckande trend i Sverige att tjänstemän politiserar sitt myndighetsutövande i medier. Vi såg det med rättsväsendet i samband med datalagringen och vi ser det med PRV nu.

PRV:s uppdrag är att informera om immaterialrätt i syfte att stärka näringslivet, samt att erbjuda service i relation till immaterialrättsliga problem (till exempel registrering av varumärken). Deras uppdrag är inte att driva opinion i frågor som rör immaterialrätt. I Sverige har vi redan en stark upphovsrättslobby med lång historia i form av bland annat Rättighetsalliansen (f.d. Antipiratbyrån), som definitivt inte behöver myndigheternas hjälp.

.

Informerar PRV små filmskapare om att de tar ekonomisk skada av att fildelningssidor stängs ned? Informerar de företag inom så kallade ”kreativa industrier” att de inte tar ekonomisk skada av upphovsrättsintrång? Informerar de mindre musikartister om att ökad delbarhet ger ökad försäljning, och att de alltså tar skada av en stärkt upphovsrätt? Informerar de om att piratkopiering leder till ökad digital försäljning av musik? Ås Sivborg skriver att spridning av verk försvårar upphovsmakarnas ekonomiska situation; är detta ett uttryck för okunnigt myndighetsutövande eller politiserat dito?

.

Ås Sivborg försöker förvirra läsarna av hennes debattartikel genom att blanda samman upphovsrätt med patent, varumärkesskydd och mönsterskydd. Hon hävdar att hela 99 procent av svenskarna anser ”att upphovsrätt är en viktig förutsättning för att innovatörer, kreatörer och företagare ska få betalt för sitt arbete”. Detta är rent felaktigt, eftersom frågan som ställdes i undersökningen gällde all immaterialrätt, och alltså inte bara upphovsrätt.

Förvirringen är avsiktlig för att föra fram två poänger:

* Den första är att upphovsrätten är viktig att skydda eftersom företag har stora värden i former av immaterialrättsliga tillgångar, vilket är missvisande eftersom dessa värden till största del består av patent och varumärken.

* Den andra är att försöka få det till att vara motsägelsefullt att 61 procent av svenskar tycker att det är okej att ladda ned när 99 procent ser immaterialrätt som en viktig ekonomisk förutsättning för företag; detta är bara motsägelsefullt om man inte kan skilja på upphovsrätt och immaterialrätt.

.

I samma undersökning som Ås Sivborg hänvisar till svarar 53 procent att strikt skydd av immaterialrätten hämmar innovation och 56 procent att de rådande immaterialrättsliga principerna inte är anpassade till internet.

Kanske är det dags för PRV att lyssna på dessa röster?

Upphovsrätten är inte en förutsättning för kreatörer att skapa, utan för en förlegad industri att tjäna pengar på deras skapelser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Andersson Partiledare, Piratpartiet