Kvinnoförakt handlar om värdediskriminering

Idag har män generellt högre lön än kvinnor. Heltid är standard för män medan kvinnor arbetar halvtid i många fall. Det leder till lägre pension för kvinnor mot för vad män får. Lönen kan även skilja fast män och kvinnor utför samma arbete. Samtidigt tar kvinnor ett större ansvar i hemmet.

Det är dags att vi män står upp för kvinnors rätt i samhället!

8 mars 2017 05:00

Rätten till heltid och lika lön oavsett kön. Rätten till samma arbeten och chefspositioner oavsett kön. Idag ser verkligheten inte ut så, även om vi ofta slår oss på bröstet för att i Sverige är vi ett jämlikt land. Ett land där vi respekterar kvinnor och behandlar dem med respekt.

Trots detta är våldet mot kvinnor något som inte tas på allvar. Ett våld som i huvudsak utförs av vissa män. Våldtäkter och sexuellt ofredande drabbar kvinnor, inte män. Dagligen läser man om män som antastar, våldför sig eller misshandlar kvinnor till döds. Ofta är det en man i närheten.

Så här kan vi inte ha det i Sverige 2017. Det är därför vår plikt som män att säga stopp, när det diskuteras nedsättande om kvinnor på arbetsplatser, i hemmen eller i det offentliga rummen. Barn tar efter vuxnas beteende. När män förgriper sig mot kvinnor, för de männen över det beteendet vidare till nästa generation.

Vi vuxna män har ett ansvar att vara goda förebilder för kommande generationer unga män och pojkar. Det är enda sättet att på sikt förändra kvinnors vardag med nedsättande kommentarer, kränkningar eller sexuella trakasserier. I annat fall accepterar vi en värdediskriminering.

Fackföreningsrörelsen står för allas lika värde, oavsett kön, ålder, ras, religion, språk, sexuell läggning eller etniskt tillhörighet. Alla ska ha samma rättigheter i samhället. Det är dags att vi män gör det i handling och inte bara i ord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!