Jag tror på en ny balettskola i Piteå

Jag är övertygad om att man kan bedriva en yrkesdansarutbildning för barn och unga i Piteå som inte kostar mer än det som kommunen får i statsbidrag, skriver Cecilia Björklund Dahlgren i sin debattartikel.

28 juni 2018 18:00

Piteå kommun tar ett unikt ansvar för dansutveckling såväl lokalt, regionalt som nationellt. Detta görs i nära samarbete mellan bred bas, spetskompetens och nationella aktörer. Nu är dock Svenska balettskolan i Piteå hotad.

.

Regeringen presenterade nyligen en samling som handlar om insatser för att fler barn och unga ska röra på sig dagligen. Genom dans kan skolan ge alternativ till idrotten och det är särskilt viktigt att nå de som är inaktiva. Dans som konstform, där elever stimuleras att uttrycka sina idéer, tankar och känslor i dans, har varit sällsynt i skolan. Nu ökar intresset för dans i skolan. Exempelvis har 120 kommuner introducerat obligatorisk dansundervisning i grundskolan.

.

Sedan slutet av 1980-talet har jag haft i uppdrag att ansvara för det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan vid Kulturrådet. 2011 bildade jag tillsammans med Piteå kommun Institutet Dans i skolan och i och med detta flyttades regeringsuppdraget till Piteå.

.

Piteå är en unik danskommun som med stort ansvar för dansutveckling och med samlade kunskaper inspirerar andra kommuner. En bred bas för dans i skolan utvecklas i Piteå med obligatorisk dansundervisning i grundskolorna, Musik- och dansskolan, dans vid Strömbackaskolan, dans i förskolorna samt dans och integrationsprojekt med nyanlända elever. I Piteå finns även Sveriges första danslärarutbildning som startades 2003 av Luleå tekniska universitet. Där utbildas en helt ny lärarkategori – danslärare. Dessutom arrangeras Dans i skolan-biennaler och nordiska forskningskonferenser. Utöver den breda satsning på dans som görs i Piteå, finns även en av landets tre förberedande yrkesdansarutbildningar Svenska balettskolan i Piteå. Det som kännetecknar arbetet med dans i skolan i Piteå är just en stark helhetssyn på dansen där bredd och elit samverkar.

.

Svenska balettskolan i Piteå ger barn och unga från Norrbotten möjlighet att utbilda sig till professionella dansare på samma vis som elever i södra Sverige. Piteå kommun har förtroendet från regeringen att bedriva denna förberedande yrkesdansarutbildning. På grund av olika omständigheter har Svenska balettskolan i Piteå blivit för dyr och då är det inte möjligt för kommunen att fortsättningsvis ta ansvar för utbildningen. Jag är dock övertygad om att man kan bedriva en yrkesdansarutbildning för barn och unga i Piteå som inte kostar mer än de 2,8 miljoner kronor som kommunen får i statsbidrag för Svenska balettskolan i Piteå. Det är orimligt att den nordligaste yrkesdansarutbildningen annars skulle vara i Stockholm.

.

För att kunna utveckla en stark yrkesdansarutbildning i Piteå, ska den Svenska balettskolan i Piteå inte bli någon ”filial” till Stockholm utan istället bli Nya Svenska balettskolan i Norrbotten, med en helt egen profil där man utgår från de möjligheter som finns i Norrbotten. I Norrbotten har vi varit duktiga på att skapa nytt och på vårt eget vis. Ett bra exempel är när vi utvecklade Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU. Piteå har dessutom stora möjligheter att vara trendsättare, som vid Biennalen 2018 genom Möten i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhälle.

.

Piteå som profilerat sig som en kommun som tar stort ansvar för kultur, och särskilt stort ansvar för barns och ungas möten med danskonsten, kommer säkert inte vilja lämna tillbaka uppdraget och statsbidraget för Svenska balettskolan i Piteå till staten. Samverkan är nyckelordet när samarbetet stärks mellan den breda basen med dans i skolan, Danslärarutbildningen och Svenska balettskolan. Flera goda vinster kan göras när de olika dansutbildningarna finns i samma kommun, bland annat genom samnyttjande av gästlärare och att viss undervisning kan ske åldersblandat.

.

Institutet Dans i skolan ser fram emot att få bidra med samlade erfarenheter och kunskaper till uppbyggnaden av Nya Svenska balettskolan i Piteå som inte ska kosta mer än det statsbidrag kommunen får från utbildningsdepartementet.

Sverige behöver duktiga dansare och en dansarutbildning måste startas vid unga år. Svenska balettskolan i Piteå måste bli kvar så att de unga inte tvingas flytta till Stockholm eller Göteborg. Gemensamt måste vi alla som länge arbetat för utvecklingen av Dans i skolan i Piteå gå samman och se till att de som växer upp i Norrbotten ska få samma chanser till utveckling och lärande i dans som de som växer upp i södra Sverige.

Cecilia Björklund Dahlgren

Verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Björklund Dahlgren