Inför vårjakt på björn

17 maj 1916 11:09

Nu har snön smält bort mer eller mindre runt om i länet. Det innebär att länets björnar har vaknat ur sin vintervila och börjar vandra runt i våra skogar. Björnen är ett vilt som nästan alla har någon åsikt om, oavsett om man är jägare, renskötare, bärplockare eller någon annan som nyttjar skogen. Även de som aldrig är ute i skogen har ofta synpunkter på just björnen.

Från att ha haft väldigt få björnar i länet i början av det förra århundradet så har stammen genom en genomtänkt förvaltning och jakt ökat i antal. Tillväxten i stammen var länge större än det antal som fälldes under jakt och stammen ökade så pass att den på allvar blev ett problem för rennäringen, men också för jägare och andra som nyttjar skogen. Björnen tar mycket kalv av både ren och älg. På vissa ställen kommer björnen nära bebyggelse och uppträder oskyggt vilket leder till oro bland berörda människor.

Länsstyrelsen hanterade problemen på två sätt. Man ökade kraftigt det antal björnar som avlivades via skyddsjakt i renkalvningsområden under våren. Denna jakt sker genom att länsstyrelsens personal från helikopter avlivar björnar som finns i renhjordarna. Påfallande ofta är det honor med ungar som avlivas på detta sätt. Länsstyrelsen höjde också de tilldelningarna som gavs som licensjakt på hösten så att jägarna under ordinarie jakt och med strikta regler hade möjlighet att jaga björn. Allt detta ledde till att björnstammen minskade under några år.

Nu anser länsstyrelsen att antalet björnar har minskat så pass mycket att tilldelningarna måste dras ned. Trots det räknar de med att antalet björnar som behöver skjutas på vårens skyddsjakter är oförändrat högt.

Jägareförbundet ser med oro på att björnen allt mer förvandlas till ett problem som ska lösas med skyddsjakt från helikopter. Jägareförbundet anser att björnen är ett vilt som förtjänar all respekt och att jakten som sker ska följa den jaktetik vi förespråkar i all jakt. Jägareförbundet har förståelse för de problem som björnen kan ställa till med i renkalvningen. Under de senare åren har Jägareförbundet inför beslut om björnjakter kommit med förslag på lösningar som än så länge inte har fått genomslag hos myndigheterna.

Vi anser att majoriteten av de björnar som ska fällas i länet ska fällas under ordinarie jakt av jägare. Skyddsjakt ska vara ett undantag.

Jägareförbundet anser att skadebilden är kopplad till antalet björnar. Fortsatt höga nivåer på skyddsjakterna tyder på att björnstammen inte är så låg som Länsstyrelsen anser. Svaret på det får vi förhoppningsvis efter höstens inventering. Jägareförbundet anser att jakten i länet ska kunna fortgå längre in på hösten i hela länet. Nu avslutas jakten redan sista september ovan odlingsgränsen, i samma område som sedan de flesta skyddsjakterna genomförs i. Med en senare avslutning av jakten där kan förhoppningsvis en viss skyddsjakt undvikas. Sen anser jägareförbundet att man bör pröva en licensjakt på björn under våren. Även detta för att björnen är värd att jagas inte avlivas!

Eftersom många skyddsjakter riktas mot honor med ungar kan man också fundera på varför just dessa djur är så strikt skyddade då vi jagar under hösten.

Dagens myndighetsbeslut riskerar att förpassa björnen allt mer till kategorin skadedjur som ska avlivas till med varje till buds stående medel. Jägareförbundet vill med dessa förslag istället behålla björnen som ett vilt som ska jagas med respekt och under ordnade former med beaktande av god jaktetik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!