Höjd pension och lika skatt

5 juni 2019 10:41

Lika skatt på lön och pension är en fråga som vi i PRO drivit ända sedan det blev en skillnad i skatt. Att döma av vad flera partier sade i valrörelsen så ska denna orättvisa skillnad försvinna.

Vi kräver att detta görs så snart som möjligt.

Huvudkravet från PRO var ”Höjd allmän pension” Anledningen till detta krav är att pensionerna sedan pensionssystemet sattes i sjön halkat efter löneutvecklingen. Andelen pensionärer som har en låg ekonomisk standard, det vill säga lever under EU:s relativa fattigdomsgräns, har hela tiden ökat. Det gäller framför allt många kvinnor som har ett arbetsliv bakom sig i lågt betalda yrken.

Denna utveckling måste vändas. Det kan den göra om pensionerna höjs och sedan följer löneutvecklingen.

Detta vårt krav på höjda pensioner måste genomföras snarast.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
PRO-föreningarna i Norrbotten