Fem tips till dig som lärare!

Snart är det skolstart! HBT-Socialdemokraterna ger råd om barn från stjärnfamiljer.

14 augusti 2019 13:53

Sommaren är till ända och ett nytt läsår ska börja. Runt om i landet fylls skolorna med förväntansfulla och nervösa elever. Skolan ska vara en plats för alla där en lär för livet, men för HBTQ+ elever och barn från stjärnfamiljer är skolstarten extra nervös. Här kommer fem tips till dig som lärare för en tryggare och öppnare skola.

1. Tänk utanför normen

Utgå inte från att alla är hetero när ni pratar om vad som hänt under sommarlovet. Ta för vana att använda könsneutrala ord som hen, föräldrar, partner och sambo och så vidare. Tänk på att hen är ett viktigt pronomen för de som inte identifierar sig som han eller hon.

2. Gå igenom vad du förmedlar

Hur ser veckobrev, anhörigblanketter och liknande ut? Är de inkluderande och könsneutrala? Speglar de läromedel du använder en mångfald vad det gäller funktionsvariationer, olika familjekonstellationer, etnicitet och sexuell läggning? Diskutera gärna med dina kollegor vad kan ni göra för att få en större bredd och vilka ord och uttryck som kan vara lämpliga att använda.

3. Planera in livskunskap genom året och åren

Livskunskap, hur en agerar mot varandra och där elever får diskutera frågor om identitet, sexualitet, utanförskap och mobbning är viktigt, inte som ett enskilt ämne utan något som bör genomsyra all skolans verksamhet. Planera in detta som en röd tråd genom din undervisning.

4. Ha tydliga regler och rutiner

En trygg skola har regler som är tydliga och gäller alla. Det är viktigt att ha en nolltolerans mot kränkande beteenden och tydliga rutiner vad som skall göras när någon bryter mot skolans regler.

5. Fortbilda dig

Osäker på HBTQ+frågor? Undvik att använda HBTQ+personer som frågelåda, förkovra dig på nätet istället! Använd gärna någon av studiedagarna till fortbildning i HBTQ+frågor och normkritik.

Stjärnfamilj

Stjärnfamilj är ett begrepp för alla typer av familjekonstellationer, oavsett om det är en konstellation av regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj. Familjen behöver således inte utgå från biologiska förutsättningar. Innebörden av begreppet utgår även från att varje människa är unik.[1] Även den barnlösa familjen kan räknas in i detta begrepp.[2]

Begreppet myntades av Ingrid Engarås år 2008 som en reaktion mot socialminister och kristdemokraten Göran Hägglunds kärnfamiljsvärnande hållning i politiska debatter.[1]

Under år 2009 upptogs ordet i Språkrådets nyordslista som ett av 30 nybildade ord.[1] Samma år vann Ingrid Engarås Årets stöttare[3] som utdelas årligen av organisationen Sveriges makalösa föräldrar, med ändamålet att "uppmärksamma goda krafter som arbetar för att sprida en positiv bild av ensamföräldrar och skapa förutsättningar för likvärdigt föräldraskap, oavsett familjekonstellation".

FAKTA: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Andersson Förbundsordförande HBT-Socialdemokrater Sverige Lena Edenbrink Ordförande HBT-Socialdemokrater Norrbotten