Efterlängtad lagändring

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu drivit igenom att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal, vilket är ett väldigt välkommet besked för alla som värnar om den svenska modellen.

3 maj 2017 16:32

I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor och för att få en sund konkurrens på arbetsmarknaden måste det naturligtvis gälla alla företag och inte bara några.

.

Utvecklingen inom bland annat transport, bygg- och restaurangsektorn visar att den fria rörligheten inom EU används för att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga på kompetens, inte dåliga arbetsförhållanden och usla löner.

Det lagförslag som riksdagen här om dagen beslutade om skapar nu mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Nu blir det möjligt att komma tillrätta med den underbudskonkurrens som hittills gett företag med rent mjöl i påsen stora svårigheter att vinna olika upphandlingar.

Förekomsten av kollektivavtal är avgörande för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera och med den nu beslutade förändringen får även utstationerade arbetstagare ett bättre skydd när de arbetar i Sverige. Idag har facket endast begränsade möjligheter att kontrollera vilka villkor utstationerade arbetstagare har.

.

Lagändringarna innebär att facket alltid ska kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med konfliktåtgärder, den så omtalade Lex Laval-lagstiftningen försvinner. Det innebär också ökad förutsägbarhet vid utstationering vilket förbättrar möjligheterna för utländska arbetsgivare att i förväg ta reda på vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad.

Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner utan genom kunskap och kompetens och framförallt, svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!