Det fackliga löftet ska leva i hela EU

15 maj 2019 09:45

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."

Så ser det fackliga löftet mellan organiserade fackliga arbetstagare på svensk arbetsmarknad ut. Det löftet är via kollektivavtalen en av grundbultarna i den svenska modellen. För att det här ska fungera måste det råda en jämnvikt i styrka mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Just därför är schyssta villkor och krav på svenska kollektivavtal för alla som jobbar i Sverige så oerhört avgörande.

Det ska alltså aldrig kunna vara okej att ta hit arbetstagare från ett annat EU-land som konkurrerar med sämre arbetsvillkor eller till lägre lön. Tillåts det så kommer det i förlängningen att hota hela den fria rörligheten. Arbetstagare får aldrig ställas mot arbetstagare.

Den fackliga kampen, precis som den politiska, handlar såklart också om att bekämpa högerextremism och rasism. Allas lika värde och humanism ska prägla vårt Europa. Inte misstänksamhet och rädsla. Högerextremismen är dessutom en fiende till arbetarrörelsen. När demokrati inskränks så är det i förlängningen bara de redan priviligierade som tillåts styra.

Det är klart att facken upplevs som ett hot. När människor organiserar sig och många ställer samma krav samtidigt så gör det att antidemokratiska krafter får svårt att ta plats.

I dag så dör ungefär 4 000 personer på sina jobb årligen i Europa. Lägg till det oerhört många fler som förlorar sina liv till följd av arbetsrelaterade sjukdomar. Man räknar med att till exempel 120 000 personer dör varje år till följd av cancer på grund av arbetet.

Ett litet barn som inte får sin kram till godnatt som en följd av att mamma eller pappa inte kommer hem från jobbet är en för mycket. Vi vill se en nollvision mot dödsolyckor på jobbet.

Det ska inte heller vara möjligt att via bemanningsföretag kringgå lagen om anställningsskydd (LAS). Det måste bli ett stopp för företag som använder inhyrd personal som permanent lösning istället för som komplement vid tillfälliga arbetstoppar.

Andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider måste minska. Heltid ska vara norm i EU. Otrygga anställningar skapar ingenting annat än otrygga människor.

Vi tror på ett Europa som främjar jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde och schyssta villkor. Ett Europa där arbetstagares rättigheter aldrig ställs mot varandra

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!