Bensinen kommer aldrig bli billig igen

21 maj 2019 09:45

Sverige måste ställa om så att vi kan klara både regional och ekonomisk utjämning när oljeepoken så småningom går mot sitt slut. Den som väntar längst med omställningen kommer att få det allra jobbigast i slutänden.

Det pågår ett uppror mot höga bensinpriser just nu. Många kräver sänkta skatter för att klara sina vardagliga resbehov. Jobbigast ekonomiskt är det för dem som har långa resavstånd, framförallt landsbygdsbor med små möjligheter att välja andra transportsätt än egen bil.

Kravet på sänkt bensinskatt är lätt att förstå och det hjälper för stunden men redan på meddellång sikt kommer en sådan åtgärd att vara överspelad. Kommande oljeprisökningar kommer att äta upp skattesänkningarna.

Samtidigt skjuter vi bara upp en nödvändig omställning av transporter och drivmedel, en omställning som kommer att vara absolut viktigast för just glesbygdborna, de som är mest beroende av fungerande transporter.

Varför är oljan så dyr?

Det beror på att den efterfrågas mer än någonsin. Under de senaste 20 åren har världen förbrukat mer olja än under hela den tidigare världshistorien. Alltså från 1985 och framåt. Merparten av förbrukningen och ökningen går åt till transporter.

Prognoserna säger att efterfrågan kommer att fortsätta att öka stadigt under de närmaste 25 åren, till största delen beroende på den snabba ekonomiska utvecklingen i Asien. Länder som Kina och Indien håller på att få en medelklass som motsvarar hela EU:s invånarantal och dom strävar efter att ta efter våra livsmönster. Antalet bilar i Kina kommer om 10 år att passera USA:s enligt deras egna planer om den stadiga tillväxten består.

Men prognoserna bygger på att oljan är en oändlig resurs. Vilket den inte är. Vi har i princip hittat alla stora oljekällor i hela världen och vi pumpar upp oljan så fort vi orkar.

När de stora oljefälten börjar bli halvtomma så kan man inte längre få upp den återstående oljan lika snabbt. Produktionen kommer då att långsamt minska. Så har skett i många länder. Det har skett i USA sedan 25 år tillbaka och det håller nu på att ske i Nordsjön.

När efterfrågan stiger snabbare än produktionen så åker priset uppåt. Gapet mellan ökande efterfrågan och stagnerande produktion kommer att öka i framtiden, därför är det troligt att de nuvarande, som många tycker, höga oljepriserna kommer att stiga ytterligare.

I det läget kommer sänkt bensinskatt i Sverige inte att hjälpa oss.

Det som behövs är istället att vi ställer om våra transportsystem så att vi kan klara våra politiska målsättningar och de viktiga samhällsfunktionerna även efter oljeepoken.

Att klara en rättvis fördelning av resurser både klass- och könsmässigt och regionalt blir en jätteutmaning för samhället och för politikerna.

En kraftig satsning på kollektivtrafik både i tätorter, men också i glesbygd är nödvändig. En satsning på alternativa, förnyelsebara bränslen behövs och görs redan nu på många håll i världen. Samtidigt måste samhället planeras i framtiden så att behovet av transporter minskar, alternativa drivmedel kan inte ersätta all den olja som används i dag.

Samhället måste också bygga upp en infrastruktur och transportsystem som är logistiskt optimala, som kan transportera ”mesta möjliga” med minsta möjliga energiförbrukning.

Omställningen från olja och fossilbränslen har ofta, och med rätta, motiverats av miljöskäl och det hot mot planeten som växthuseffekten utgör. Men även den värsta miljöbov borde också inse de stora ekonomiska och sociala riskerna med att stanna kvar i oljeberoendet för länge.

Det är en omställning som vi alla kommer att behöva börja med inom 5-10-15 år. Helst bör vi börja nu. Helt säkert är att den som väntar längst med en börja sådan omställning kommer att få det allra jobbigast i slutänden.

Och han (det brukar vara en ”han”) som säger att dina problem kan lösas genom sänkt bensinskatt kanske menar väl men tyvärr slår han bara blå dunster i dina ögon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bertil Bartholdson (V) Gruppledare Luleå