Att ge allt utan uppskattning tär

Enligt SCB är det ingenjörer och barnmorskor som tycker om sina jobb mest. En barnmorska tjänar idag 11 000 kronor mindre per månad än en ingenjör. Det säger rätt mycket, eller hur?

7 mars 2018 16:02

Sverige har sjukvård i toppklass. Fler överlever svåra sjukdomar i jämförelse med i de flesta länder i världen, det görs stora medicinska framsteg, med toppmodern utrustning och hela befolkningen har tillgång till vården. Även förlossningsvården är världsledande. Vi har så mycket fantastisk kunskap och resurser. Ändå känner vi oss inte trygga med vården. Ändå mår personalen inte bra.

Många har känslan av att vården inte riktigt går att lita på och att den verkligen är tillgänglig när vi behöver den. Sverige investerar mycket i välfärd, självklart ska vi kunna lita på att skyddsnätet håller, utan undantag. En stark välfärd är livsviktig.

När det gäller vårdköerna är Sverige definitivt inte i världsklass. När vården inte räcker för alla, när några får vänta medan andra kan betala sig förbi köerna, blir det påtagligt att den jämlikhet som ska vara kärnan inom svensk sjukvård brister. Då är vården inte den trygghet den ska vara.

Det handlar också om de anställdas villkor. De yrkesgrupper som enligt SCB är nöjdast och tycker mest om sina jobb, är ingenjörer och barnmorskor. Men det är stora skillnader i hur deras kärlek till sitt arbete förvaltas och värderas. En barnmorska tjänar idag 11 000 kronor mindre per månad än en ingenjör. Det säger rätt mycket, eller hur?

Kvinnor inom vård och omsorg har störst ökning i sjukskrivningar och psykiska ohälsa. Många kan ta hårt arbete och tuffa utmaningar i ett jobb de älskar, men att ge allt och ändå inte känna uppskattning är tärande. Till det läggs emotionell stress, känslan av att inte ha räckt till för sjuka människor som behövde dig.

Vårdköerna handlar inte om brist på platser. ”Vi har salarna, vi har sängar och vi har all utrustning vi behöver. Men vi saknar personal.” säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribiero i S-kvinnors tidning Morgonbris. Det behövs fler utbildningsplatser och bättre möjligheter för vidareutbildningar, men för att fler ska välja vårdyrket, och stanna kvar, måste också arbetsvillkoren och lönerna upp.

I dagarna presenterade Socialdemokraterna historiskt stora satsningar på sjukvården, för mer personal, som mår bra och kan göra ett bra jobb, på kvinnors hälsa och för att förebygga psykisk ohälsa.

Det är oerhört viktigt att Sverige fortsätter ha en S-ledd regering som arbetar aktivt för detta, som prioriterar bättre tryggare sjukvård före nya skattesänkningar. S-kvinnor fortsätter ta kampen för en jämlik och jämställd sjukvård, den kampen tar vi tillsammans.

Carina Ohlsson

förbundsordförande S-kvinnor

Birgitta Ahlqvist

distriktsordförande S-kvinnor i Norrbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!