Ansvar för ekonomi – och för välfärden

22 juli 2019 13:01

Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin Ekonomirapport för maj 2019 att det finns många tecken på att kommuner och regioner går hårdare tider till mötes.

Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa upp och skatteunderlagets utveckling blir svagare. Förutsättningarna varierar förstås mellan regioner och kommuner runt om i landet.

Piteå kommun har en i grunden stark ekonomi med god soliditet och vi har kunnat göra relativt stora investeringar utan att behöva låna till dessa. Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat vilket har gjort att vi kunnat fondera pengar för framtida behov.

När tuffare tider väntas behöver vi vara noggranna när vi planerar och budgeterar. Prioriteringar blir nödvändiga och det kan vara tuffa beslut att fatta och att sedan genomföra.

För oss socialdemokrater handlar det om att ansvar för ekonomi måste gå hand i hand med ansvar för välfärden. Därför har vi tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet lagt en stram budget för 2020.

Viktigt att säga är att vi inte kräver några besparingar eller att verksamheterna ska minska sina ekonomiska ramar. Men att bedriva verksamheten inom de befintliga ramarna ställer höga krav bara det. För vi ser att behoven ökar då fler barn behöver förskoleplats och fler äldre behöver hemtjänst eller boendeplats.

Därför satsar majoritetspartierna på förskolans och skolans lokaler med minst 45 miljoner/år, vi fortsätter satsningen med elevdatorer, vi vill starta en lokal dansprofil på högstadiet och vi beviljar medel till arbetskläder för fritidspersonalen.

Vi satsar på inomhusmiljön på våra äldreboenden, på att påbörja arbetet för nästa äldreboende och vi öppnar en ny avdelning för äldre på Norrgården.

Vi beviljar förstås medel för att rusta våra lokaler och våra vägar och gång- och cykelvägar, för att skapa möjligheter för nya bostäder och företagsetableringar, på parker och lekparker och vi ökar bidraget till enskilda vägar.

Det handlar om att både gasa och bromsa i arbetet med att skapa ett attraktivt Piteå och att jobba tillsammans för att vår kommun ska utvecklas och växa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Stenberg (S) Kommunstyrelsens ordförande Piteå Anders Lundkvist Kommunstyrelsens vice ordförande Piteå