Ackordet ger oss inflytande på arbetsplatsen!

Vi är tjugofem lagbasar som dagligen jobbar på olika byggarbetsplatser runt om i hela Norrbotten. Vi gillar ackordet och håller inte med Fredrik Kristiansson, Sveriges Byggindustrier, när han sätter vår löneform som orsak till säkerhetsbrister på arbetsplatsen, skriver representanter från Byggnads Norrbotten.

16 mars 2018 11:52

Det sker fler olyckor i byggbranschen än i många andra yrken. Men just därför är arbetsmiljö något vi jobbar med varje dag, för att våra kroppar ska hålla till pensionen och för att ingen ska förolyckats eller skadas. Problemet vi ser i branschen är ofta ett helt annat: att det är så bråttom att börja bygga att våra skyddsombud inte får delta på uppstartsmöten och aktivt medverka i utformningen av arbetsmiljöplanen. Vi vet att om vi får delta och ha inflytande tidigt i byggskedet så blir arbetsmiljön bättre.

MED ANLEDNING AV: "Fallolyckorna: "Ackorden suger kraft" (NSD)

Inte heller sker det färre olyckor på de arbetsplatserna som inte har ackord, utan den löneform som kallas tidlön. Fredrik Kristiansson har också läst Luleå tekniska universitets forskningsrapporten ”Bortom noll”, som han hänvisar till, som fan läser bibeln. Man kan inte ta ut lösa delar ur en forskningsrapport i syfte att snedvinkla fakta för sina egna dunkla syften. Byggandet av hus och infrastruktur medför risker, men vårt lönesystem och vår medbestämmandeorganisation i form av lagbasar och skyddsombud kan förebygga dessa, om bara företaget nyttjar vår kompetens och samverkar.

Med löneformen ackord ökar också motivationen för arbetslaget väsentligt. Vi får inflytande i hela byggprocessen och har möjlighet att påverka vad vi får i lönekuvertet. Men inte bara vi byggnadsarbetare vinner på ackord. Även arbetsgivaren har stora fördelar i form av högre effektivisering och större ekonomiskt resultat, anställda som är delaktiga och engagerade i projekteringen och ett större ansvarstagande. Inte bara för sina egna åtaganden utan för alla på byggarbetsplatsen, så det inte uppstår låsningar som kan förorsaka ställtid-tidsvinn.

Det ligger ett stort ansvar hos både företag och anställda att arbetsmiljön fungerar, även om huvudansvaret ligger på arbetsgivaren. Till exempel skapar exponering mot livsfarliga kemikalier och stoff ständigt närvarande risker för byggnadsarbetare. En risk är den allvarliga cancersjukdomen mesoteliom, som orsakas av asbestdamm och som kräver över 100 liv per år. En annan är inandning av kvartsdamm. Antalet liv som går åt i arbetssjukdomar orsakade av kvartsdamm och asbest fortsätter bara rulla. 2016 dog 127 personer i asbestcancer. Antalet ökar och trenden måste brytas.

Men istället för att lyfta detta väljer Kristinsson att ställa ackordet som orsak till arbetsmiljöproblemen. Detta för att vinna opinion inför framtida avtalsrörelser där deras dröm om individuell månadslön går före allt annat. Men hur ska vi kunna jobba säkrare mot farliga kemikalier genom att ta bort vår medbestämmandeorganisation och vårat inflytande som vi får genom ackordet?

Istället borde fokus ligga på att gemensamt förbättra vår arbetsmiljö. Det är bara vi tillsammans med våra arbetsgivare som kan göra en skillnad till det bättre. Ingen ska behöva gå till sitt arbete och vara osäker på att komma hem efter dagens slut.

Så låt oss prata om arbetsmiljö på ett sätt som gynnar oss alla istället för att försöka vinna poäng! Det finns ingen byggnadsarbetare oavsett löneform som riskerar sitt liv. Vårt främsta intresse är att komma hem hela till våra familjer för att nästa dag gå till jobbet som starka, stolta, trygga byggnadsarbetare. Vi är händerna som bygger Sverige och att bygga Sverige kräver hårt arbete. Det gör vi gärna, men ska inte behöva betala med vår hälsa och våra liv!

Magnus Nyström

Avtalsansvarige, Byggnads Norrbotten

Joakim Lindholm

Ordförande Byggnads Norrbotten

Skriver under gör också: 25 stycken förtroendevalda som arbetar som lagbas vid byggarbetsplatser runt om i Norrbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!