I bottenviken varnas det för kuling från torsdag eftermiddag syd 14 till 17 meter per sekund. Det är även risk för höga vattenstånd i hela området från natten till fredag. Nivårena kan bli 110 till 120 cm i RH2000. (Rikets höjdsystem 2000 är Sveriges nationella referenssystem för höjder och djup).

Efter kusten varnas det för snöfall och det kan komma mellan fem och 10 cm.

I fjällen kan det under torsdagen och natten till fredag bli mycket hård vindfjället, syd 14 till 18 meter per sekund. Det finns även risk för stark kyleffekt.