Ta ställning för rättvisa villkor

15 oktober 2014 08:17

Under rubriken Hej då fattigdom! äger årets Fairtrade Challenge rum den 16 oktober över hela Sverige. Förra året deltog nästan av halv miljon och vi hoppas att det blir minst lika många i år. Kampen för rättvisa villkor är grunden för svensk fackföreningsrörelse. Men arbetet kan inte bara bedrivas i Sverige. Även löner och arbetsvillkor globalt måste vara i fokus för vårt arbete med att skapa en mer rättvis och jämlik värld. LO består av fjorton fackförbund med 1,5 miljoner arbetare. Arbetare i Sverige har gemensamma intressen med arbetare över hela världen.

Löner och arbetsvillkor måste garanteras – inte bara i Sverige utan i hela världen. Utnyttjande av arbetskraft i ett land riskerar att leda till utnyttjande av arbetare i nästa land och så vidare. Vi är alla beroende av varandra och arbetet för rättvisa måste bedrivas över hela världen.

Den oberoende produktmärkningen Fairtrade omfattar 1,3 miljoner odlare och anställda i 70 länder. Om man också räknar med familjerna är antalet människor som berörs av Fairtrade fler än fem miljoner. LO bidrog till att Rättvisemärkt etablerades i Sverige slutet av 1990-talet och vi är nu mycket aktiva inom Fairtrade Sverige.

Arbetare ska inte spelas ut mot varandra. Det är grunden för den fackliga solidariteten och den känner inga landsgränser. I dag produceras många varor som vi konsumerar i länder med utbredd fattigdom under oacceptabla förhållanden för människor och miljön. Långa arbetsdagar utan rast och vila – för en lön som inte går att leva på är en verklighet för många människor. Barnarbete och tvångsarbete borde ligga på historiens skräphög men är än i dag verklighet i stora delar av världen.

Att handla ”Fairtrademärkt” är ett viktigt steg för att bidra till bättre löner och arbetsvillkor för dem som producerar vårt kaffe, te, choklad med mera. Det ersätter inte den fackliga kampen för kollektivavtal och bättre löner men det är ett komplement. Genom att använda oss av vår konsumentmakt kan vi sätta press på företag och nationer för att förbättra villkoren i arbetslivet.

LO vill uppmana till aktiv konsumentmakt. En rättvis handel gynnar alla. Det lyfter miljoner ur fattigdom och bidrar till ökat välstånd. Men en handel utan hållbarhet exploaterar människor och natur. Vi vill från fackets sida uppmana dig till att den 16 oktober ta ställning för rättvis handel. Att handla ”Fairtrademärkt” är ett viktigt steg på vägen mot en mer rättvis värld. För vi vill säga Hej då fattigdom!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Krister Johansson Vice ordförande i LO distriktet i Norra Sverige