Vill riva upp skolnedläggningsbeslut

På grund av ändrade förutsättningar vill Sverigedemokraterna riva upp inriktningsbeslutet att lägga ner skolan i Alterdalen. Partiet vill även behålla högstadiet på Solanderskolan i Öjebyn och låta skolan i Hemmingsmark åter drivas i kommunal regi.

18 november 2014 10:39

Det är i en motion som Sverigedemokraterna, SD, för fram sina förslag angående skolsituationen i Piteå kommun.

Partiet vill också att Blåsmarks skola lämnas intakt från förskoleklass och upp till sexan. Samt även att barn- och utbildningsnämnden. BUN, tillsätter en ny utredning för att utröna konsekvenserna av att hälsocentralen och tandvården flyttar från Norrfjärden till Öjebyn. Och där även det faktum att fler barn föds i kommunen vägs in.

Babyboom

SD pekar på att barn- och utbildningsnämnden, i sin prognos till verksamhetsplanen 2015-2018 konstaterar att det förra året föddes fler barn än på 20 år i kommunen. Samtidigt har kommunen haft en större inflyttning av barnfamiljer än vad som tidigare prognostiserats.

Även Norrfjärdens status som "serviceort" faller då de viktigaste serviceanläggningarna i byn avvecklas. Detta sänker i sin tur ytterligare de intilliggande byarnas attraktionskraft.

Motionen har skickats till barn- och utbildningsnämnden för beslut. Nämnden har tidigare fattat beslut att lägga ner skolan i Hemmingsmark, inriktningsbeslut att lägga ner skolorna i Alterdalen och Lillpite samt även utreda om högstadiet på Solanderskolan ska flytta till Christinaskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Laila Bäckström 0911–645