Trygghetspunkter viktiga vid kris

Vid ett lååångt Strömavbrott i centrala Piteå kan invånare söka sig till Strömbackaskolan för ett mål mat och kanske en dusch. En handlingsplan för trygghetspunkter ska se till att säkra människors basbehov vid en extraordinär händelse.

12 november 2018 05:00

Piteå har 9 stycken trygghetspunkter i kommunen. Där ska Piteåbor, vid en större samhällsstörning, kunna få information, värme, mat, vatten, hygien, sömn eller stöd. Med samhällsstörning eller extraordinär händelse menas ofta avbrott i infrastrukturen, såsom strömavbrott, IT-avbrott, ingen vattentillförsel, eller telefoni, där ett längre strömavbrott räknas som det svåraste, särskilt om det inträffar mitt i vintern.

För att inte stå handfallna om en kris inträffar har kommunen tagit fram och antagit en handlingsplan för trygghetspunkter.

Syftet är att i samband med en samhällsstörning, kunna tillfredsställa basbehoven hos nödställda invånarna samt besökare i kommunen.

Linda Lasu, säkerhetssamordnare, har lett arbetet med planen som bland annat innehåller vilka åtgärder som behöver vidtas för att trygghetspunkterna ska förses med den utrustning som krävs. Åtgärderna är:

* Reservkraft till belysning, kylar, frysar, matlagning, diskning och kommunikation.

* Reservkraft till cirkulationspumpar

* Vatten och avlopp

* Livsmedel

* Drivmedel

* Avtal (Säkerhetschefen ska se över möjligheten med avtal med lokala, regionala och nationella leverantörer av samhällsviktiga produkter och tjänster.

* Fjärrvärme

* Alternativa betalningsmöjligheter

– Det absolut svåraste blir att tillhandahålla alternativa betalningsmöjligheter. Kontanter har vi knappast längre och vid ett strömavbrott slutar betalningssystemen att fungera, säger Linda Lasu.

Hur har man valt ut trygghetspunkterna?

– Till stor del handlar det om var i kommunen det finns möjligheter till matproduktion. Skoogs arena vet vi fungerar efter flyktingmottagandet vi hade för några år sedan, då många fick sova i friidrottshallen.

Piteå kommun har aldrig varit i ett läge där kommunen behövt aktivera en större krisplan men om det händer ska man nu vara förberedd.

– Sådana här planer måste hållas levande och aktiva hela tiden eftersom samhället förändras. Det fungerar inte att färdigställa en plan i en pärm och ställa in den i bokhyllan. Den amerikanske presidenten Eisenhover sade en gång att "a plan is nothing, planning is everything".

Fakta

Kommunens 9 trygghetspunkter

Strömbackaskolan

Christinaskolan

Hortlaxskolan

Pitholmsskolan

Solanderskolan

Friidrottshallen Skoogs arena

Norrmalmia sporthall

Sjulnässkolan

Porsnässkolan

Källa: Piteå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund

Ämnen du kan följa