Specialkosten bort från skolmenyn

Från och med årsskiftet försvinner specialkosten i Piteå kommuns skolor. Fortsättningsvis är det enbart de som av medicinska skäl måste ha särskild mat som kommer att serveras sådan.

20 december 2016 16:43

Det handlar inte om besparingar.

Snarare om att på ett tydligare sätt låta maten spegla det totala samhällets utbud till alla, oavsett.

Ingen ska behöva gå hungrig från skollunchen.

Det beskedet vill Marita Björkman (S), ordförande i fastighets- och servicenämnden tydligt understryka.

– Självklart är vi medvetna om att all mat inte faller alla i smaken veckans alla dagar, så är det ju. Men eftersom vi erbjuder tre olika rätter finns ju alternativ, säger hon.

Huvudmotiven till den förändring som nu görs är flera.

– I dag lagar vi cirka 10 000 portioner per dag till eleverna i våra skolor. Tio procent, alltså uppemot 1 000 portioner är specialkost. Våra resurskök är inte anpassade att klara den mängden specialkost, säger hon.

Björkman konstaterar att med att göra den här förändringen kan resurser frigöras för att kvalitetssäkra skoluncherna i allmänhet och för de som har specialkost av medicinska skäl i synnerhet.

– Med den här förändringen kommer vi att ha tre alternativa maträtter som alla kan äta oavsett du är vegetarian, vegan eller om du har religiösa eller etiska skäl.

I det senare fallen handlar det om elever som inte kan äta blod- eller fläskmat.

Marita Björkman förklarar vidare att den förändring som nu görs inte bottnar i några besparingskrav. Något som även kommunens kostchef Maria Stoltz bekräftar.

– Ekonomiskt handlar det inte om några besparingar. Det har inte heller varit uppdraget, säger hon.

Även hon lyfter fram den problematik som växt fram i samband med möjligheterna till specialkost.

– Bekymret med detta är att det blivit ett hårt tryck på dietköken. Mycket mer än vi haft tidigare, säger Maria Stoltz.

Med den här förändringen kan resurserna fördelas på ett annat sätt.

Hon berättar också att den förändring som nu sker föregåtts av tester.

– Vi har på prov testat tre olika rätter vid tre olika skolor, bland annat en skola med många utlandsfödda, säger hon.

– Det har visat sig att det fungerat jättebra. Flera av de specialkoster vi tidigare haft faller inom utbudet.

Även om förändringen träder i kraft vid årsskiftet kommer det inte att vara hugget i sten. Inte minst för dem som är veganer.

– Det handlar främst om elever vid Strömbacka. Vi kommer naturligtvis att pröva oss fram, resonera med dessa, hur ska vi kunna tillgodose behoven och vad ska ligga på buffén för att de ska kunna äta, säger Marita Björkman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa