Samhällsbyggnad gör om sin organisation

Samhällsbyggnads förvaltningsorganisation ska förändras med fokus på flexibilitet. ”Det finns inga planer på varsel eller uppsägningar”, försäkrar förvaltningschefen Jan Johansson.

28 april 2019 20:00

PT har tidigare berättat att hälften av Samhällsbyggnads cirka 240 medarbetare ska flytta in i gamla Åhlénshuset.

I samband med flytten införs ett förändrat arbetssätt som innebär att personalen inte har någon fast arbetsplats. Istället ska aktiviteterna styra var man jobbar.

– Hyresavtalet med PNF är inte klart än, men vi har kommit långt i diskussionerna. Om allt går enligt tidsplan flyttar vi in 1 november, säger Jan Johansson, förvaltningschef på Samhällsbyggnad.

Ett nytt arbetssätt är inte den enda förändringen som väntar personalen på Samhällsbyggnad. Jan Johansson har gett konsultfirman Age management i Sverige AB, i uppdrag att se över hela organisationsstrukturen.

– De har kommit med ett förslag till mig som jag håller på att gå igenom. Jag kommer att lägga ett eget förslag till beslut någon gång under våren och jag hoppas att nämnden ska kunna fatta beslut den 26 juni, säger Jan Johansson.

Enligt honom handlar det om att ”anpassa organisationen till morgondagens behov”.

– Med tanke på vad som händer i Piteå med kommunens budget, demografi och osäkerhetsfaktorer i omvärlden så måste vi ha en så flexibel organisation som möjligt.

Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Förslagen går i korthet ut på att avdelningarna Samhällsplanering och Fysisk planering avvecklas och ersätts av en gemensam Planeringsavdelning. Nuvarande enheten Miljö- och hälsoskydd inom Fysisk planering avvecklas. Istället blir det en egen avdelning.

En nybildad stabsenhet för Verksamhetsstöd tar över ansvaret för servicecenter, GIS och kartor. Den nuvarande staben ombildas till avdelningen Ledning och styrning. Befattningen som samhällsplanerare/folkhälsa flyttar till Kommunledningsförvaltningen.

– Jag vill inte föregå mitt förslag som kommer senare, men om jag ska sammanfatta det så ser jag över avdelningsstrukturen, säger Jan Johansson.

Kan det bli tal om varsel?

– Nej, det finns inga planer på varsel eller uppsägningar. Blir det förändringar så kommer jag att kunna erbjuda de som berörs nya tjänster i organisationen.

PT har tidigare berättat om oron inför flytten till gamla Åhlénshuset och övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt. Enligt Jan Johansson finns det även oro i samband med en förändrad organisation.

– Det finns både och. Allt från de som är jätteoroliga till de som är oerhört positiva och glada över att vi ska bli en modern förvaltning. Min upplevelse är att i takt med att tiden har gått så har mycket av oron bytts till en spänd förväntan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joel Gustafsson

Ämnen du kan följa