Syftet med projektet är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och unga i byn genom att bygga ett belyst utegym kombinerat med hinderbana. Anläggningen ska byggas på Jullevallen i Jävre.

I projektet ingår även att tillgänglighetsanpassa intilliggande omklädningsrum och toaletter. Meningen är att utrymmet ska användas både för spontanidrott och organiserad träning i Jävre IF:s regi.

Föreningen ska också arrangera instruktörstillfällen och prova-på-dagar.

Pengarna kommer från Arvfondsdelegationen. I december tilldelades Jävre IF 100 000 kronor av kommunen för samma projekt.