Ökade skogsskador i norr

Torka och värme orsakade skogsbränder och att planterad skog torkade bort. Samtidigt ökar mängden ungskog som dukar under av flera olika svampsjukdomar samtidigt, så kallad multiskadad skog.

20 april 2019 05:00

Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna 2018 i de fyra nordligaste länen är bister läsning.

– Vi ser att torkan fick stora konsekvenser för skogen i norr under året, men det som bekymrar oss mest är omfattningen av ungskog där främst tallen drabbas av flera sjukdomar och skador samtidigt och dessutom fått betesskador av älg, det vi kallar multiskadad ungskog. Svampangreppen ökar och vi vet just nu inte riktigt varför, säger Anna Marntell, skadesamordnare.

De allvarligaste skadorna på skog under 2018 i de nordligaste länen var samtliga väderrelaterade. Totala antalet skogsbränder större än 0,5 hektar blev sammanlagt 116 stycken. Totalt brann nästan 8 500 hektar, varav cirka 7 500 hektar skogsmark. Den extremt torra och varma sommaren orsakade också en hel del skador i planteringarna där plantorna torkade bort.

Störst omfattning multiskadad skog finns i nordöstra Norrbotten, men problemen med törskate och knäckesjuka sprider sig söderut. Kraftfulla angrepp av knäckesjuka rapporteras från delar av Västerbotten och östra Norrbotten. Uppfattningen att törskateangreppen har ökat de senare åren är samstämmig mellan Skogsstyrelsens personal och skogsbrukets aktörer. För törskate är skadebilden värst i nordöstra Norrbotten, men angrepp rapporteras också från Norrbotten och Västerbotten.

I kombination med andra svampskador och viltbetesskador, där främst älg betar ungtall, kan det lokalt vara svårt att inom rimlig tid överhuvudtaget få upp ny skog efter avverkning.

– Kunskapsluckorna är stora, dels gällande omfattningen av multiskadad skog men också om hur skogen ska skötas för att man som skogsägare ska kunna begränsa skadorna. Skogsstyrelsen arbetar just nu med att sammanställa rekommendationer kring detta, säger Anna Marntell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Thelin

Ämnen du kan följa