Miljonanslag till projekt för barn

Norrbottens hembygdsförening och Norrbottens museum beviljas drygt 1,3 miljoner från Postkodslotteriets kulturstiftelse till projektet Kan själv - kulturhistoriska möten.

12 december 2015 10:01

Projektet mellan Norrbottens hembygdsförening och Norrbottens museum hoppas bli en viktig mötesplats för Norrbottens familjer med små barn mellan 0-2 år.

– Med delaktighet och inflytande fyller Kan själv ett tomrum i dagens kulturutbud och utställningen blir en spännande upplevelse för de allra yngsta, säger Angelica Månsson-Gerde, tillförordnad general manager för Postkodlotteriets Kulturstiftelse, i ett pressmeddelande.

På ett lekfullt sätt

Projektet handlar om kulturhistoriska möten där dåtid möter nutid och element från tornedalsk-, samisk-, romsk- och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt.

– Men framför allt handlar det om att respektera barnen. I enlighet med Norrbottens museums slogan, i dåtid, nutid, framtid - alltid, säger projektledare Ida Renlund.

Projektet kommer utmynna i en vandringsutställning. Premiär hålls vid Norrbottens museum i Luleå i slutet av februari 2016 och kommer sedan att turnera i hela länet.

Utifrån barnen

Utställningen kommer att ge barnen möjligheter att möta sitt kulturhistoriska arv utifrån sin egen nivå och erfarenhet. Förskolebarn från Luleå och Haparanda har varit delaktiga i processen och utställningen är utformad efter barnens behov samt önskemål. Syftet uppges nämligen vara visa att länets yngsta medborgare har samma rätt till kulturupplevelser som alla andra.

Namnet, arbetsmetoden och förhållningssättet för projektet kommer från Västarvet, förvaltning för natur -och kulturarv inom Västra Götalandsregionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!