LTU Green Fuels lägger ner

Nu står det klart. Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från skogsrester läggs ner.

19 april 1916 15:57

Luleå tekniska universitet tog över anläggningen från Chemrec vid årsskiftet 2013-2014. Försöken i anläggningen har varit mycket framgångsrika.

– Man funderar ju genast på vad vi kan göra nu, när det är nya förutsättningar. Vi vet att det kommer utlysningar om stora forskningsprogram på EU-nivå till hösten, men då måste anläggningen finnas kvar, säger professor Rikard Gebart, ledare för pilotanläggningens forskningsprogram.

Det var på tisdagseftermiddagen som beskedet från Energimyndigheten kom. Myndigheten anser inte att projektet kan drivas vidare utan privat medfinansiering.

– Problemet är att den skattelättnad som finns på biodrivmedel just nu bara gäller ett år i taget, därför vill väldigt få privata aktörer göra långsiktiga satsningar, säger Rikard Gebart.

– För en normalbegåvad är det svårt att förstå hur man tänker. När man bygger en industrianläggning måste man kunna göra en kostnadskalkyl för åtminstone 15 år framåt, säger Gebart.

Enligt honom är ansvariga politiker medvetna om detta problem och håller just nu på att jobba fram en ny lagstiftning, som ska permanenta att biodrivmedel undantas koldioxidskatt. Men det måste godkännas på EU-nivå.

Enligt avtalet mellan LTU Green Fuels och Smurfit kappa, som äger marken som anläggningen står på, ska marken återställas till dess ursprungliga skick när anläggningen inte länge har någon verksamhet.

– Just nu håller på titta på möjligheter att konservera anläggningen, för att kunna ansöka om nya forskningsanslag till hösten. Men eftersom vi precis fått beskedet, har vi inte hunnit inleda samtal med markägaren, säger Rikard Gebart.

Konsekvenserna av nedläggningen av universitetets verksamhet i pilotanläggningen blir att hela driftsorganisationen med 17 anställda avvecklas.

– De är givetvis deppade och nere. De är väldigt engagerade och duktiga på att köra anläggningen. Men det positiva är att de alla är väldigt kvalificerade, jag tror de har goda chanser att hitta andra kvalificerade jobb, säger Gebart.

Vid en sammanställning för ett par år sedan räknade man med att över 300 miljoner investerats i anläggningen. Pengar som enligt Rikard Gebart, trots allt inte gått helt förlorade.

– Nej, anläggningen har gått otroligt bra och levererat det förväntade. Alla projektmål är uppnådda.

– Det är ett tråkigt beslut att lägga ner anläggningen. Det här är en pilotanläggning som har fungerat väl med kompetent och inarbetad personal. Jag ser nedläggningen som ett steg tillbaka från det hållbara samhälle vi strävar efter, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet

LÄS OCKSÅ: LTU Green Fuels varslar alla anställda

LÄS OCKSÅ: Nedläggningshot upprör Sundström

LÄS OCKSÅ: Hoppfullt möte med energiministern

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Heikki