Gyllenhaal befarar försvagat Nato

Ett försvagat Nato med Donald Trump som president. Den bilden har Lars Gyllenhaal, militärhistoriker och författare.

9 november 2016 21:41

Gällande Donald Trump och hans säkerhetspolitik hänvisar Lars Gyllenhaal till Trumps första politiska aktion 1987 där han visade att han var intresserad av att bli president. I en kampanj lät han publicera helsidesannonser i amerikansk press med ett tydligt budskap om att USA skulle sluta betala för andra länders försvar, enligt Gyllenhaal.

– Eftersom det var det första han gjorde så tror jag att han kommer att stå fast vid den inställningen i sin politik som president. Det är något som är viktigt för honom och vi måste förvänta oss att han håller fast vid det. Om det inte blir ett omedelbart uttåg från Nato så kommer det bli en väldigt stor bantning av USA:s bidrag till Nato. Det är det absolut minsta vi kan förvänta oss, säger han.

Frågan har återkommit under valkampanjen.

– I sin kampanj har Trump ifrågasatt om USA ska upprätthålla grundvalarna i Nato. Han har inte sagt att han ska upplösa Nato, men det är nära på. Det är en otroligt allvarlig signal till de övriga Natomedlemmarna, säger Gyllenhaal.

Han anser att Trump varit yvig med många viktiga frågor och han säger att man inte vet vad Trump egentligen kommer att göra som president. Något han också tror kommer att dröja och oförutsägbarheten i sig bedömer han som oroväckande.

– Osäkerhetsperioden är i sig väldigt riskabel. Företagare och politiker uppskattar en förutsägbar världsledare, men hittills är hans kännetecken i kampanjen att man inte riktigt vet vad han kommer att säga. Det kan komma vilket uttalande som helst ur hans mun.

Vad är risken om Nato blir ännu mer försvagat?

– Att det blir en kraftig obalans i Europa mellan Nato och Ryssland. Låt oss rent hypotetiskt säga att Nato faller ihop. Då måste Europas säkerhetspolitiska karta ritas om. Frågan är om de enskilda länderna förmår att ha någon röst eller blir det så att de militärt starkaste grannarna, till exempel Ryssland, dominerar Västeuropas politik, säger Lars Gyllenhaal.

Ryske högerpopulisten Vladimir Zjirinovskij, som Gyllenhaal har träffat i Ryssland, är en av dem som har gett sitt stöd till Trump.

– Han har vid flera tillfällen uttalat sig hotfullt både mot Finland och baltstaterna och det tycker jag stämmer till eftertanke hos oss som är grannar till Finland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!