Första ljuset skymtar i tunneln

Det första ljuset börjar skymta i tunneln. Det händer grejer ute på Lindbäcksstadion och den 15 december ska etapp 1 av den kombinerade skidtunneln och däcktestanläggningen servera 400 meter färdig åkyta.

28 september 2015 13:44

I ena änden gjuts de sista metrarna av det väldiga långsmala betonggolvet.

I den andra änden har de första takstolarna lyfts på plats och kapslats in med plåt.

– Det går framåt och nu kan man börja se konturerna över hur anläggningen kommer att se ut, säger Erik Lindbäck, en av de drivande i projektet.

Var för sig

Det som från början var tänkt att bli en drygt två kilometer lång skidtunnel på Lindbäcksstadion i Piteå, har under resans gång även utvecklats till ett framtida eldorado för Arctic Falls i Älvsbyn och dess testverksamhet av däck.

De första 400 metrarna som nu byggs är alltså vigda för både skidlöpare och testfordon, var för sig, och under olika delar av året. Någon kollisionsrisk kommer inte att föreligga.

Klassiskt och skate

Den femton meter breda 400-meterslöpan kommer att rymma två skidspår åt vardera håll för både klassisk skidåkning och skate, när skidentusiasterna ges vetorätt på sträckan.

När däcktestarna tar över kommer underlaget att separeras i olika delar av asfalt, snö och is, mixat med exakt luftfuktighet och temperatur för att tillgodose Artic Falls behov.

– Den 15 december ska första delen vara färdigbyggd enligt plan och någon gång under vårkanten nästa år kommer däcktestarna in som första användare, förklarar Erik Lindbäck.

Landmärke

Kostnaden för etapp 1 av tunnelbygget ligger på 45 miljoner kronor.

– Nästa etapp på drygt 1,6 kilometer är kostnadsberäknad till cirka 50 miljoner kronor, med tänkt byggstart från nästa höst.

Etapp 2 kommer att bli tio meter bred och vigs helt för längdskidåkning. Den delen byggs bland annat över entrén och campingen in till Lindbäcksstadion.

– Tunneln kommer att exponeras som ett attraktivt landmärke för hela området, säger Robert Bergman från IS Piteå, delaktig i processen.

Kombinationsvinster

Erfarenheter från andra skidtunnlar – Sveriges enda i Torsby och tre finska motsvarigheter – visar på märkbart lägre besöksfrekvens av skidåkare under sommarhalvåret; från april till september.

Och det är just den perioden som däcktestbranschen suktar extra mycket efter snö, is och kyla. Därför ses möjligheten till stora kombinationsvinster med tunnelprojektet.

Finansiärer bakom tunnelprojektet är Darkathlon AB, där Lindbäck Group, Swedia HighP med Staffan Persson som motor, Partnerinvest Norr, Arctic Falls och Charlotte Kalla AB ingår som delägare. Totalentreprenör är HÖ Allbygg från Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Westerberg