Fordons leder till flest jobb

En ny sammanställning från LO-distriktet visar på stora skillnader mellan de olika gymnasiala yrkesutbildningarna vad gäller etablering på arbetsmarknaden. Bäst i Norrbotten går det för elever som gått fordonsprogrammet.

28 oktober 2014 11:16

Fordonsprogrammet är den gymnasiala yrkesutbildning i norra Sverige där flest får jobb efter avslutad utbildning. 70 procent av eleverna har fått ordentligt fäste på arbetsmarknaden efter tre år. Men så ser det inte ut på alla yrkesprogram, skillnaderna är stora. Motsvarande siffra för medieprogrammet är endast 25 procent, vilket är lägst i länet.

Låg kvalitet

– Ett stort problem är att yrkesprogrammen på sina håll präglas av låg kvalité. Genom att höja kvalitén kan fler unga välja ett yrkesprogram, fullfölja sin gymnasieutbildning och sedan också få ett jobb med schyssta villkor. För att det ska bli verklighet behöver ett antal reformer komma på plats, säger Krister Johansson, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

LO-distriktet föreslår att gymnasieskolan bör göras obligatorisk, att högskolebehörigheten på yrkesprogrammen ska återinföras och att branscherna ska ges större inflytande.

Söktrycket dök

Då det gäller högskolebehörigheten skriver LO-distriktet: "Sedan högskolebehörigheten togs bort med den nya gymnasiereformen från 2011 störtdök det redan låga söktrycket till programmen från 33,6 procent till 27,1 procent. Många som läst en yrkesutbildning vill någon gång läsa vidare på högskolan och vi måste rusta dagens unga för morgondagens arbetsmarknad. Då har vi inte råd med några stängda dörrar eller återvändsgränder."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund 0911–645