Fler bönder behövs

Fängelse för matfuskare och fler bönder i landet för att säkra livsmedelsförsörjningen. Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts har receptet klart.

2 mars 1916 15:43

Bucht besökte LRF Norrbottens regionstämma och hans hjärtefråga var den nationella livsmedelsstrategin.

– Vi har för låg självförsörjningsgrad i Sverige. Befolkningen växer och vi behöver mer livsmedel. Varannan tugga vi äter idag är imorterad och det måste vi ändra på.

I landet finns 600 000 hektar åkermark som inte brukas. Bucht vill se mer bönder och fler som jobbar med förädling av livsmedel.

– Om vi har en strategi och alla partier satsar gemensamt och ger instrument och möjlighet för att producera miljövänligt så törs fler satsa på att odla och förädla. Det kommer också att ge många nya jobb. I Norrbotten finns stora arealer att bruka.

För att få kvalitet så vill Bucht också ha hårdare straff för matfuskare.

– Man ska inte slippa undan med att kalla livsmedel för ekologiska när de inte är det.

Regeringen har gett extra anslag för att utbilda kommunala kontrollanter och i med detta har matfusk avslöjats.

En utredning ska tillsättas för se över straffskalorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!