Energisk dag kring solpaneler

Drygt 100 personer kom till Alterhedens rabarberi på lördagen för att se gårdsbutikens senaste energiska investering i form av en gigantisk solfångare som följer ljuset.

15 april 1916 14:44

Solfångaren gick igång i början av mars och sedan dess har den producerat 2440 kilowattimmar vilket är nära tio procent av Maria och Tord Nilssons årsförbrukning på cirka 25 000 kilowattimmar.

– Solfångaren kom igång lite senare än tänkt på grund att det varit kallt, men den fungerar bra, motsvarar förväntningarna, säger Maria Nilsson, som producerar bland annat safter och sylt från egna råvaror.

Tillsammans med Tord Nilsson har hon valt att satsa mycket på energismarta lösningar och lördag inbjöds LRF, företagare och allmänheten till rabarberiet där Bernt Essebro från Pitenergi (som sålt anläggningen) bjöd på tre pass med information.

– Vi hade trott att det skulle komma ett 40-tal personer men det blev ju succé, under dagen blev det cirka 100 personer, summerade Maria Nilsson när PT kom till visningen.

Bernt Essebro förklarade för åhörarna att Alterhedens solfångare har ljussensorer som gör att den hela tiden vrider sig mot ljuset. Under fredagen producerade anläggningen 115 KWh.

– Målet för oss är att vara själförsörjande på el och dit når vi med solfångaren, säger Maria Nilsson.

Till sommaren kommer också företaget att inbjuda till turer där folk kan åka eldriven flotte på den närliggande tjärnen där de får fika och energiinformation.

– Alterheden ligger i framkant vad gäller energilösningar, sade Essebro, som uppgav att alltfler intresserar sig för solenergi som är den snabbast växande energikällan i världen.

– Just nu har vi 10-15 offerter där bland annat lantbruk vill investera i förnybar energi, sade Essebro.

Han pekade på att i solfångare med äldre teknik är panelerna ofta seriekopplade och det gör att om en panel slås ut ger det den oönskade effekten att hela fångaren slås ut.

– Det kan inte hända med den här solfångaren. Slås en panel ut fortsätter de andra att producera, sade Pitenergis rådgivare i energifrågor.

Han pekade på att det finns skäl för både företagare och privatpersoner med hus att investera i förnybar solel. Fossila system bidrar till växthuseffekten som bland annat bidragit till enorma orkaner som bland annat drabbat Filippinerna.

– Man kanske tror att det jag gör inte betyder så mycket, men många bäckar små gör att vi kan mildra växthuseffekten, sade Essebro vid mötet i Altersbruk.

I

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Norin