Axelsson: "Sverige klarar klimatmålen".

Svante Axelsson, nationell samordnare för projektet "fossilfritt Sverige", tror inte att landet har en fossilfri bilflotta år 2030, men vi kommer ändå att klara miljömålen.

19 september 2017 21:45

Under tisdagen genomfördes en konferens på temat "fossilfritt Sverige" i studio Acusticum vid LTU i Piteå. Dragplåster var Svante Axelsson, tidigare frontman för Svenska Naturskyddsföreningen. Nu är han av regeringen utsedd till nationell samordnare för projektet "fossilfritt Sverige".Uppdraget är bland annat informera, och hjälpa företag med att ställa om från fossil hantering till att använda förnybar energi.

Svante Axelsson sade till PT att Sverige är rätt bra på miljöarbete.

– Vi blir alltmer duktiga på att ställa om från fossila bränslen. Jag ser en förlösning inom bland annat trafiken där det kommer alltfler elbilar. Volvo byter spår och det växer fram bioraffinaderier, exemplifierade Axelsson.

– Jag känner mig glad över att det är ett hårdare tryck kring miljöarbetet. Så var det inte för tio år sedan, men vi kan mer.

Axelsson tror inte att Sverige når målet med en fossilfri bilflotta år 2030.

– Men vi kommer att klara målet med att minska klimatpåverken med 70 procent.

Axelsson sade att i miljöarbetet är inte EU alltid på topp.

– EU förbjuder rätt självklara saker. Och synen i Bryssel på hur man kan uttnyttja biobränslen är katastrofal.

Som moderator vid konferensen tog han upp etanolen som i princip försvunnit från marknaden.

Nu finns det dock hopp för bränslet sedan en fabrik i Norrköping börjat tillverka det förnybara biobränslet.

– Problemet är bara att det säljs enbart till Tyskland.

Vid konferensen medverkade också talloljefabriken Sunpines vd Magnus Edin. Han berättade om fabrikens resa från inköringsproblem till att i dag är Sunpine lönsamt med sin produktion av talloljediesel, harts, bioolja och terpentin.

– Och nu är vi beredda att ta nya kliv, sade Edin utan att avslöja vad det steget handlar om.

Pite energis vd Daniel Fåhraeus försökte inte bara sälja elavtal till Axelsson. Han berättade också om att företaget kör fler elbilar, och han berömde samarbetet med Smurfit Kappa som leverar spillvärme. På tur står att Sunpine ska leverera värmen till Lindbäcks nya fabrik på Haraholmen.

Mikael Nordlander från Vattenfall sade att efter debaklet med Nuonaffären i Holland ägnar sig bolaget numera sig mest åt att satsa på förnybar energi som vindkraft och sol.

Niklas Johansson från Pireva och Peter Burman från Postnord hängde på det icke fossila temat med att prata om samarbetet mellan företagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Norin 0911-645 00

Ämnen du kan följa