"Man är inte skyldig att flytta"

Johan Candler, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, reder ut vad som händer med hyreskontraktet vid dödsfall.
Johan Candler, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, reder ut vad som händer med hyreskontraktet vid dödsfall.

Hyresvärden har ingen rätt att vräka en kvarlevande även om hyresgästen inte står på kontraktet. Först måste hyresnämnden och eventuellt hovrätten säga sitt.

Piteå 29 november 2019 19:30

Sune Renbergs öde fick ett lyckligt slut när Pitebo till slut erbjöd 74-åringen ett förstahandskontrakt. Men vad gäller egentligen om hyresvärden inte gör ett undantag vid dödsfall? Johan Candler, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, menar att det inte är någon panik att flytta.

– Det som händer när en hyresgäst avlider är att hyresavtalet automatiskt övergår till dödsboet. Efter det händer ingenting av sig själv, utan hyresavtalet fortsätter att löpa vidare med dödsboet som hyresgäst. Så länge avtalet fortfarande gäller har den efterlevande rätt att bo kvar, säger han.

Uppsägningstiden på tre månader behöver inte vara slutet.

– Man är inte skyldig att flytta då. Hyresvärden är skyldig att ansöka till hyresnämnden får att få en prövning om det här avtalet ska upphöra eller inte. De kan inte vräka honom utan att det först finns ett beslut från hyresnämnden, säger Johan Candler.

Den efterlevande kan själv skicka in en ansökan om överlåtelse till hyresnämnden och nämnden kan då besluta att hyresgästen har rätt att bo kvar mot hyresvärdens vilja.

– För att få ett sådant tillstånd står det i lagtexten att man ska ha varaktigt sammanbott. Det finns ingen laglig definition, men praxis från tidigare avgöranden ligger ungefär vid tre år. Det är en bedömning i det enskilda fallet och det finns exempel när man har fått göra en överlåtelse efter kortare tid än tre år. Då brukar det dock ha hänt något plötsligt och oförutsett, säger Johan Candler.

Om hyresnämnden i stället ger hyresvärden rätt kan dödsboet överklaga.

– Då är det Svea hovrätt som är sista instansen, så först när deras beslut kommer vet man vad som gäller. Det kan ta tid beroende på hur många ärenden som ligger på hovrätten. Det viktiga är att dödsboet fortsätter betala hyran, säger Johan Candler.

Hyresrättsligt finns det inga hinder för att hyresvärden kan göra undantag.

– Reglerna att det ska vara varaktigt och minst tre år gäller bara om hyresvärden har sagt nej. Det finns inget förbud i hyreslagen över huvud taget mot att hyresvärden ger tillstånd trots att det inte finns förutsättningar. Det kan finnas ägardirektiv från kommunen, men ingen laglig skyldighet. De kommunala bostadsbolagen kan ofta vara hårdare när det gäller överlåtelser än vad privata hyresvärdar är, säger Johan Candler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa